Nova metodologija proširenja biće primenjena za Crnu Goru i Srbiju

Nova metodologija proširenja biće primenjena za Crnu Goru i Srbiju

Evrpski savet se saglasio o primeni revidirane metodologije proširenja na pristupne pregovore sa Crnom Gorom i Srbijom, nakon što su obe zemlje kandidati izrazile svoje prihvatanje nove metodologije. Promene će biti prilagođene postojećim pregovaračkim okvirima sa Crnom Gorom i Srbijom tokom narednih međuvladinih konferencija.

Evropska unija i njene države članice dosledno izražavaju svoju nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Ova čvrsta perspektiva punopravnog članstva u EU za Zapadni Balkan zasniva se na zaslugama u sopstvenim je političkim, bezbednosnim i ekonomskim interesima.

„Kredibilna perspektiva pristupanja je ključni pokretač transformacije u regionu i unapređenja mogućnosti za našu kolektivnu bezbednost i prosperitet. To je ključno sredstvo za promociju demokratije, vladavine zakona i poštovanja osnovnih prava, koja su ujedno i glavni pokretači ekonomskog razvoja, socijalne integracije i osnovno sidro za podsticanje regionalnog pomirenja i stabilnosti. Održavanje i unapređenje ove politike neophodno je za kredibilitet EU, uspeh EU i uticaj EU u regionu i šire”, rekla je Ana Paula Zacarias, državna sekretarka za evropske poslove Portugalije

Poboljšanje procesa pristupanja Crne Gore i Srbije fokusira se na sledeće elemente:

Snažniji fokus na temeljne reforme: od suštinske je važnosti, a takođe je i u interesu država kandidata da nastave da ispunjavaju reformske obaveze i daju opipljive rezultate u njihovoj primeni. Ovo je ključno za ostvarivanje njihove evropske perspektive. To zahteva jači fokus tokom procesa pristupanja na vladavinu zakona, osnovna prava, funkcionisanje demokratskih institucija i reformu javne uprave, kao i na ekonomske kriterijume.

Jače političko usmjerenje: ključni element za unapređenje procesa proširenja, redovne međuvladine konferencije na ministarskom nivou, zajedno sa Savetom za stabilizaciju i pridruživanje, ojačaće dijalog sa zemljama kandidatima i pomoći usredotočiti napore na ključne reforme koje bi trebale omogućiti dalji napredak.

Povećana dinamičnost: grupisanje pregovaračkih poglavlja trebalo bi da pomogne zemljama kandidatima da ubrzaju pripreme međusobnom razmenom iskustava u pojedinačnim poglavljima i stave jači fokus na ključne sektore i najvažnije i najhitnije reforme. Takođe bi trebalo da pomogne u identifikovanju ubrzanih mera integracije.

Poboljšanje predvidljivosti procesa, zasnovanog na objektivnim kriterijumima i rigoroznim pozitivnim i negativnim uslovljavanjima.

Dana 25. marta 2020. godine, Savet je odobrio komunikaciju Komisije „Poboljšanje procesa pristupanja – Kredibilna perspektiva EU za Zapadni Balkan“ od 5. februara 2020. godine, sa ciljem da oživi proces pristupanja čineći ga predvidljivijim, verodostojnijim, dinamičnijim i podložno jačem političkom upravljanju. Novi proces zasnovan je na objektivnim kriterijumima, rigoroznim pozitivnim i negativnim uslovljavanjima i reverzibilnosti. Njegov kredibilitet je ojačan još snažnijim fokusom na temeljne reforme, počev od vladavine zakona, funkcionisanja demokratskih institucija i javne uprave, kao i ekonomija zemalja kandidata.

Pristupni pregovori Crne Gore započeli su u junu 2012. godine, kada je pregovarački okvir sa Crnom Gorom predstavljen na prvom sastanku pristupne konferencije na ministarskom nivou, 29. juna 2012. godine.

Pristupni pregovori Srbije započeli su u januaru 2014. godine, kada je pregovarački okvir sa Srbijom predstavljen na prvom sastanku pristupne konferencije na ministarskom nivou, 21. januara 2014.

Elementi revidirane metodologije proširenja biće predstavljeni svakoj od dve zemlje kandidata na sledećem sastanku međuvladinih pristupnih konferencija na ministarskom nivou. / Ibna