Nova oprema za Forenzički centar Crne Gore

Nova oprema za Forenzički centar Crne Gore

Misija OEBS-a u Crnoj Gori donirala je danas, 11. septembra 2019. godine, Forenzičkom centru u Danilovgradu forenzičku opremu u vrednosti od 33.700 eura.

Oprema uključuje radnu stanicu za forenzičke analize, licencirani softver za praćenje internetskih dokaza i pristup digitalnim uređajima; mobilnu forenzičku opremu za vađenje dokaznih podataka na mestu zločina i deset čitača informacija o vozilu (VIN) kako bi se podržala efikasnija borba protiv krijumčarenja i krađe motornih vozila.

Nakon potpisivanja ugovora o donaciji sa direktorom policije Veselinom Veljovićem, šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Maryse Daviet rekla je da će oprema pomoći u kriminalističkim istragama, naročito u vezi sa sajber kriminalom.

“To će omogućiti Forenzičkom centru da pregleda digitalne dokaze i sprovede analizu podataka na mestu zločina kako bi sačuvao dokaze”, kazala je Daviet.

Podsetila je da OEBS podržava Forenzički centar od njegovog osnivanja 2008. godine, kako u pogledu obezbeđivanja opreme, tako i, što je važnije, u pogledu pružanja stručne obuke i mentorstva njegovim naučnicima.

“Centar je sada akreditovan na međunarodnom nivou. Ovo je veliki korak u borbi protiv regionalnog i međunarodnog kriminala. Dokazi iz ovog Centra mogu se prihvatiti na bilo kojem sudu”, kazala je Daviet.

Direktor Veljović je rekao da je današnja donacija značajna, ne samo s apsekta vrednosti, nego što će doprineti borbi protiv svih oblika kriminala i pomoći sektoru kriminlanističke policije i ukupnim rezultatima Forenzičkog centra.

“Forenzički centar je izrastao u ozbiljnu instituciju sa kojom se naša sluzba i naša država mogu ponositi. Ispunjava standarde renomiranih forenzičkih centara,” kazao je Veljović.

Kako je istakao, saradnja sa kancelarijom OEBS-a svih ovih godine je dala značajne rezultate. “OEBS prepoznajemo kao našeg strateškog partnera,“ kazao je direktor Uprave policije.

U septembru prošle godine, Misija je donirala Upravi policije forenzičku radnu stanicu i dva poligrafa u vrednosti od 50.000 eura.

“Misija ostaje posvećena pružanju podrške crnogorskim institucijama u uspostavljanju sveobuhvatnog pristupa u borbi protiv kriminala u Crnoj Gori,” rečeno je u saopštenju za javnosr Misije OEBS-a u Crnoj Gori./ibna