Novi okvirni zakon o azilu je stavljen na glasanje usred…

Novi okvirni zakon o azilu je stavljen na glasanje usred…

Usred snažnih reakcija glavne opozicione stranke u Grčkoj i raznih humanitarnih organizacija, večeras će se u grčkom parlamentu glasati o azilu. Očekuje se da će politički lideri na ovu temu diskutovati tokom popodneva.

Nakon konsultacija, dok se dotok izbeglica neprestano povećava, Vlada pokušava da kroz novi zakonski okvir ubrza postupke za ispitivanje zahteva za azil, poveća povratak (vladini zvaničnici govore o 10.000 povratka) i osnuje zatvorene centre za pritvor na ostrvima.

Cilj vladajuće Nove demokratije s jedne strane je da se dolasci tražilaca azila u Grčku smanje, a s druge strane nastoji da ograniči davanje azila. Iz tog razloga, vladini funkcioneti tvrde da je problem „ilegalna imigracija“, a ne pitanje izbeglica.

Humanitarne organizacije govore o nehumanom zakonu koji će još više otežati svakodnevicu izbeglica i imigranata. Zapravo, kako su tvrdili na zajedničkoj konferenciji za štampu, konsultacije su bile samo pretvaranje. Konkretno, Doktori bez granica, Amnesti International, Helenska unija za ljudska prava, Grčki savet za izbeglice, Grčki forum za izbeglice i HumanRights360 snažno su reagovali.

SIRIZA je nastavila sa oštrim optužbama protiv Vlade, naglašavajući da Nova demokratija gura zemlju ka međunarodnoj izolaciji i osudi, izazivajući ozbiljne reakcije međunarodnih i organizacija za ljudska prava. “Neadekvatno upravljanje vodi do tenzija i pogoršanja uslova smeštaja izbeglica”, izjavio je portparol opozicione stranke. „Vlada je zarobljena između sramote zbog svoje pasivnosti i sopstvenih unutarstranačkih kontradikcija“, napomenuo je Al. Charitsis.

Istovremeno, izvestilac SIRIZA osudio je odluku vlade da izbegličko pitanje pretvori u „migrantsko,” ukazujući na rizik od naglog povećanja broja pritvorenika u pritvorskim centrima, čak i ako im je odobren azil.

„Ogromna većina onih koji dolaze u zemlju stižu iz ratnih zona, a prema podacima koje je  UNHCR,” podnosilac izveštaja SIRIZA George Psichogios, naglašavajući da će ova vladina strategija uzrokovati velike probleme zemlji u slučaju da zemlje Višegradske grupe posmatraju ovo pitanje kao migrantsko, a zatim pozovu Grčku da sama upravlja situacijom.

Varoufakisov DiEM25 smatra da zakon stvara stvara više problema nego što rešava, te da krši sindikalni zakon i ljudska prava. Izvestilac KINAL-a istakao je potrebu poštovanja i zaštite ljudskih prava, što je formulisano međunarodnim pravom, pravom EU i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. KKE opisuje kao nečuvenu, nepravednu i nehumanu činjenicu da je pitanje migranata postalo izbegličko pitanje. Krajnje desna stranka “Grčko rešenje” predlaže da se izbeglice prognaju na nenaseljena ostrva. / ibna