Novi sporazumi usmereni na strateški razvoj grčkih kompanija za krstarenje

Novi sporazumi usmereni na strateški razvoj grčkih kompanija za krstarenje

Očekuje se da će sporazum o saradnji između grčkih luka Grčke (ELIME) i MedCruise, koji je potpisan na 5. Posidonia Sea Tourism Forumu u Kastriju dati značajan podsticaj za sektor krstarenja. U stvari, potpisivanje sporazuma došlo je gotovo istovremeno sa izjavama ministra turizma Thanassisa Theocharopoulosa sa konferencije na kojoj je rekao da je “razvoj sektora krstarenja i konsolidacija Grčke kao glavne destinacije za morski turizam strateški prioriteti za nas.”

Što se tiče sporazuma o saradnji, vredi napomenuti da ELIME predstavlja, sa punopravnim članovima, 20 najvažnijih destinacija za krstarenja u Grčkoj, a MedCruise predstavlja, sa svoje strane, 130 luka za krstarenje širom Mediterana, Jadrana i Crnog mora. Okvir za saradnju dogovoren između dve strane odnosi se na promociju sektora krstarenja u regionu i njihovu koordinaciju, gde je to potrebno, kako bi se predstavila jedinstvena pozicija za podršku održivom razvoju sektora krstarenja.

Pored toga, ove dve organizacije će takođe sarađivati na inicijativama koje su identifikovane kao one od zajedničkog interesa u sektoru krstarenja, te u zajedničkom rešavanju problema. Konkretno, oni se odnose na implementaciju specifičnih politika krstarenja, razvoj i prilagođavanje lučkih objekata, gradnju novih brodova i nove tehnologije, kako bi bili spremni na vreme, u skladu sa novim trendovima, a u korist luka za krstarenje njihovih članova .

U Lerosu potpisan ugovor o koncesiji za luku

U međuvremenu, ministar turizma Thanassis Theoharopoulos potpisao je ugovor o koncesiji i eksploataciji sidrišta turističkih brodova u uvali Alinda u Lerosu, kapaciteta 73 veza. Potpisivanjem sporazuma otvara se put za realizaciju investicije kako bi na ostrvu proradila još jedna turistička luka, navodi se u saopštenju ministarstva turizma.

Ovakav razvoj događaja doprineo je i drugim pozitivnim kretanjima, kao što je, na primer, povratak Disney Cruise Linesa ove godine u Grčku, koja uključuje stajališta za luke Pirej, Santorini, Mikonos i Katakolo.

Napominje se da je Thanassis Theoharopoulos, govoreći na 5. Posidonia Sea Tourism Forumu, spomenuo povećanje broja putnika na krstarenju od 7% ove godine za Grčku i rekao da su promocija luka Pirej i Heraklion kao „domaćih luka“, povećanje broja matičnih luka širom zemlje, kao i unapređenje infrastrukture i objekata neke od inicijativa preduzetih za unapređenje proizvoda, ali i za privlačenje novih investicija./ibna