NVO protiv Edija Rame za spas reke Vjose

NVO protiv Edija Rame za spas reke Vjose

Ne jedna ili dve, nego 150 nevladinih organizacija zajednički pozivaju albanskog premijera Edija Ramu da revidira postojeći vladin plan, koji predviđa značajno propadanje ekosistema na reci Vjosa, sa nesagledivim posledicama po životnu sredinu, zbog izgradnje hidroelektrana.

U otvorenom pismu upućenom albanskom premijeru Ediju Rami, naglašava se da “mi, nacionalne i međunarodne organizacije za zaštitu životne sredine, pozivamo vas, premijera Edija Ramu, da odmah obustavite sve tekuće aktivnosti koje se tiču hidroelektrana u slivu Vjose dok ne budu urađene strateška studija, procena uticaja na životnu sredinu i integrisani plan upravljanja vodama za ovaj rečni sliv, koji će uzeti u obzir uticaj na lokalne zajednice i ekoturizam“.

Kao što je rečeno, reka Vjosa je utočište za brojne retke i ugrožene vrste, ptice i životinje u Evropi.

Prema postojećem planu albanske vlade, planirano je da se izgradi 45 hidroelektrana duž reke, osam na reci Vjosa i 37 na njenim pritokama.

Kao što je navedeno u pismu, albanska vlada zalaže se za izgradnju hidroelektrane na području Kalivača, uprkos činjenici da su međunarodne organizacije – uključujući Evropsku komisiju i Evropski parlament – više puta ukazale na opasnosti i preduzele korake protiv ovakvog razvoja događaja.

Ovu investiciju podržava konzorcijum iz Turske i Albanije, Aien Enerji & Fusha, koji je pobedio na poslednjem tenderu objavljenom u novembru 2017. godine, preduzimajući izgradnju i iskorištavanje rada hidroelektrane snage 120 MV sa 35-godišnjim ugovorom.

U februaru, albanska ministarka energetike i infrastrukture Belinda Balluku najavila je da će ovaj posao biti “zamrznut” sve dok raniji ugovori i “outsourcing” trećim kompanijama koji dobijju 182 dozvole za izgradnju 440 elektrana ne budu istraženi.

Međutim, čini se da vlada nijetako uradilai, jer su istovremeno tri organizacije, EcoAlbania, Rivervatch i EuroNatur, podnele žalbu energetskoj zajednici protiv albanske vlade u vezi sa postupcima koji su napravljeni za rad hidroelektrane na području Kalivača i Pocema./ibna