O čemu će Staikouras razgovarati sa institucijama

O čemu će Staikouras razgovarati sa institucijama

Danas počinju prvi formalni “pregovori” nove vlade sa čelnicima institucija.

Teme razgovora su višak i predviđanja njegovog rasta, plan Trezora da produži prilagođavanje otplate duga na 120 rata za još jedan mesec, zajedno sa uvođenjem nove šeme podmirenja duga s fiksnom stopom u 24 rate za redovna dugovanja (porez na dohodak, PDV, NURSE) i u 48 rata za vanrdne dugove (porezi na nasleđe ili overeni dugovi nakon revizije).

Viškovi i ciljevi rasta su u prvom planu. Za 2019. zajednička osnova između predviđanja vlade i finansijskih institucija je da se dostigne ciljni višak od 3,5% BDP-a.

Vladini izvori ostavili su mogućnost da bi vanbudžetski prostor, ako se potvrdi, mogao dovesti do povećanja naknade za grejanje za ovu godinu ili drugih privremenih mera. Očekuje se da će rast biti malo ispod 2%.

Za 2020. godinu, brojevi su na stolu. Vlada se zalaže za suficitod 3,5% BDP-a, ali takođe smanjuje ukupne troškove od 1,2 milijarde evra uz održavanje takozvane “trinaeste penzije” koju je uvela prethodna vlada.

“Povlačenje” Costella i MMF-a

Razgovori sa Komisijom koji danas počinju (u Starom ministarstvu unutrašnjih poslova u Ulici kraljice Sofije) biće obleležena simboličnim događajem. Nakon mnogih godina, Declan Costello, šef grčkog programa u godinama Memoranduma i tri post-memorandumske misije će pratiti razgovore iz… Brisela. Prema proverenim izvorima, Paul Kutos je zauzeo njegovo mesto u Atini, kao šef odelenja.

Pored četvrte procene Komisije u post-memorandumskom periodu, MMF će nastaviti svoju posetu koja će trajati od petka, kako Fond mogao da sastavi izveštaj o članu 4. Memoranduma./ibna