Objavljeni rezultati monitoringa medija o LGBTIQ pitanjima

Objavljeni rezultati monitoringa medija o LGBTIQ pitanjima

Rezultati praćenja medija o pitanjima koja se tiču LGBTIQ populacije predstavljeni su danas na radionici u Sarajevu na temu „Medijsko izveštavanje o LGBTIQ temama“.

Prema monitoringu, 631 izveštaj je ocenjen pozitivno, što je 56 odsto; 287 ih je ocenjeno negativno, ili 25 odsto, a 209, ili 19 odsto, ocenjeno je kao neutralno.

Analiza je obuhvtila 1127 medijskih izveštaja i članaka koje je sakupila Agencija za praćenje medija „Parametar“ od 12. avgusta do 22. septembra.

Prema izveštaju FENA, analizirani medijski izveštaji zabilježeni su u sedam dnevnih novina, četiri nedeljnika, 14 televizijskih emisija (centralni informativni programi i sadržaji na web stranicama) i 30 internet portala.

Govoreći o značaju ove i sličnih radionica, vanredna profesorica na katedri za novinarstvo / komunikacione studije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Belma Buljubašić rekla je da se njihov značaj ogleda u potrebi da se skrene pažnja na prava LGBTIQ populacije u BiH.

„Važno je da pokušamo raditi na podizanju svesti javnosti, jer znamo da smo veoma patrijarhalno društvo i da ove teme i dalje predstavljaju tabu za nas“, rekla je Buljubašić.

Ona veruje da se mogu primetiti i pozitivne pojave, o čemu svedoči održavanje Parade ponosa u Sarajevu, dodajući da je značajan broj medija svoj posao obavio profesionalno.

Radionica se fokusirala na to kako mediji profesionalno treba da izveštavaju o pitanjima koja se tiču LGBTIQ populacije, zašto su ta pitanja važna u promociji ljudskih prava, kako se boriti protiv govora mržnje i dodatnih smernica o tome kako profesionalno pristupiti temi.

Udruženje građana ‘Nova ideja RS 2030’, koje je organizovalo radionicu, je nevladina organizacija čiji je cilj predstaviti javnosti nove ideje za budućnost u oblastima ekonomije, vladavine prava, političkog sistema, kulturnih vrednosti i promenu paradigme u našem društvu uopšte.