„Obrazovanje koje stvara promenu“

„Obrazovanje koje stvara promenu“

Preko 50 obrazovnih stručnjaka, predstavnika ministarstava obrazovanja, pedagoških zavoda, univerziteta i akademske zajednice okupilo se na stručnom skupu i radionici na temu međunarodnih istraživanja u oblasti obrazovanja i korištenju tih rezultata za unapređenje obrazovanja. Događaj je organizovala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u Sarajevu.

Dvodnevna radionica, koja je održana u saradnji s Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, pod motom „Ka obrazovanju koja stvara promenu“, fokusirala se na međunarodna istraživanja u oblasti obrazovanja (Program za međunarodnu procenu dostignuća  učenika (PISA), Trendovi u Međunarodnom istraživanju trendova u znanju matematike i prirodnih nauka (TIMSS) i mogućnosti da se njihovi rezultati koriste u unapređenju kvaliteta obrazovanja u BiH.

„Bosna i Hercegovina očekuje prve rezultate PISA istraživanja koji će nadam se pokrenuti javnu raspravu o važnosti kvaliteta obrazovanja i potaknuti sveobuhvatne obrazovne procese, te inicirati kreiranje obrazovnih politika koje će deci u BiH pružiti kvalitetno obrazovanje kakvo i zaslužuju. Misija OSCE-a u BiH ostat će pouzdan partner svim obrazovnim vlastima u njihovim naporima usmerenim na unapređenje kvaliteta obrazovanja u BiH,“ istakao je Mark Hanbury, v.d. zamenika šefa Odelenja za ljudsku dimenziju Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Maja Stojkić, direktorica Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH ističe da će međunarodna istraživanja skrenuti pažnju na učinak dosadašnjih napora na poboljšanju kvaliteta obrazovanja i pružiti smernice i preporuke za dalje postupanje.

„Ova istraživanja bi nam trebala omogućiti da donesemo, primenimo i pratimo efekte strateških odluka u obrazovanju na osnovu empirijskih pokazatelja, dobivenih neprekidnim učešćem u međunarodnim istraživanjima. Poboljšanje kvaliteta obrazovanja na osnovu dobijenih rezultata mora postati ključni prioritet vlasti, a mora biti usmereno na budućnost i napredak pojedinaca, privrede i društva u celini“, dodala je Stojkić.

Aleksandar Baucal, profesor sa Filozofskog fakulteta u Beogradu naglasio je da su međunarodna istraživanja u obrazovanju važna i vrlo relevantna za unapređenje kvaliteta obrazovanja, ali ih moraju pratiti i druge aktivnosti i inicijative.

„Istraživanja pružaju svim zemljama iz regiona mogućnost da prate kvalitet i pravičnost postojećih obrazovnih sistema iz međunarodne perspektive. Rezultati ovih istraživanja su relevantni za građane, roditelje,  učenike, nastavnike, istraživače, kreatore politika i  poslodavce, kako bi se na informisan i smislen način uključili u javne rasprave o budućem razvoju obrazovanja,” naglasio je Baucal.

Misija OSCE-a u BiH rekla je u saopštenjuza javnost da će nastaviti sa svojim aktivnostima usmerenim na pružanje podrške nadležnim obrazovnim vlastima u preduzimanju efikasnih koraka ka poboljšanju kvaliteta obrazovanja razvijanjem politika i praksi zasnovanih na nalazima međunarodnih istraživanja u oblasti obrazovanja.