Od 1. jula bez troškova rominga na Zapadnom Balkanu

Od 1. jula bez troškova rominga na Zapadnom Balkanu

Od 1. jula troškovi rominga na zapadnom Balkanu postaće nula. Šest zemalja u regionu –  Albanija, Kosovo, Severna Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, kao i Srbija neće imati dodatne troškove za pretplatnike koji koriste mobilni telefon van svoje zemlje.

Zbog toga se informativna kampanjao ovoj promeni naziva „Govori kod kuće“. Ovaj trenutak se smatra jednim od najvažnijih u pogledu saradnje između zemalja regiona.

Odluka je doneta kao rezultat skoro tri godine pregovora koje su vodili Savet za regionalnu saradnju i Evropska unija, nakon čega su predstavnici svih šest vlada potpisali sporazum, u aprilu 2019. godine, saglasivši se da će prvo postepeno smanjiti cene rominga i na kraju ih ukinuti od 1. jula 2021. godine.

Da bi proslavio ovo važno dostignuće za zapadni Balkan, Regionalno veće za saradnju organizuje koncert uz učešće umetnika iz celog regiona 1. jula na plaži Oteševo na Prespanskom jezeru. Sledeći izazov Saveta za regionalnu saradnju biće smanjenje carina i sa zemljama EU. / ibna