Od “Povratka optimizma” do “Koraka u pravom smeru”

Od “Povratka optimizma” do “Koraka u pravom smeru”

Novine u Sloveniji analiziraju novi stimulativni paket od dvije milijarde eura koji je vlada uvela u cilju ublažavanja efekata krize coronavirusa na državnu ekonomiju.

Časopis Dnevnik smatra da je krizni paket korak u pravom smeru, ali takođe smatra skromnim u poređenju sa nemačkim planom spasavanja od 750 milijardi te takođe ukazuje na neke nedostatke.

Vladin paket vredan je dve milijarde evra, uz mere vredne milijardu evra koje je usvojila prethodna vlada, a koji su kombinovani jednaki šesnaestini slovenačkog BDP. Vlada obećava dalje mere sa i do 5 milijardi EUR dodatnim sredstvima.

“Drugim rečima, dok je nemačka vlada preduzimala akcije zasnovane na najgorem scenariju u ovom trenutku, pretpostavci pada 20% BDP-a, Slovenija je kao polaznu tačku odabrala najpovoljnije izglede IMAD-a”, piše u tekstu pod naslov “Rezervisan korak u pravom smeru”.

U kokmentaru se izražava nada da će Vlada razrešiti neke nesigurnosti, poput dugog trajanja pojedinih mera, sugerišući da bi većina trebala trajati bar do otvaranja škola.

Takođe, predlaže da Vlada treba u potpunosti da pokrije troškove plate radnika koji su privremeno ostali bez posla.

Vlada bi takođe trebalo da iznese svoj stav u pogledu realne mogućnosti da će neki zajmovi kompanija morati da se transformišu u vlasničke uloge i da će neke kompanije možda morati da se nacionalizuju da bi ih branile od preuzimanja, posebno kompanije van Evrope.

“Zbog toga bi vlada najbolje uradila kada bi konsultovala ne samo pojedince pri izradi sledećeg paketa, već i predstavnike sistemskih institucija kao što su Banka Slovenije, Kompanija za upravljanje imovinom banaka, Slovenski državni holding, SID banka i IMAD. Čak i ako su njihova rukovodstva imenovala ih je prethodna koalicija”.

U komentaru na naslovnoj stranici novina Delo u sredu se tvrdi da se “optimizam vratio u Sloveniju s poticajnim paketom od dvije milijarde eura” i da će zabrinutosti o tome kako će biti loših stvari sada biti zamenjena potragom za načinima da se krene napred.

U poređenju s prošlom krizom, podsticaji su ovog puta mnogo rašireniji, ali paket stimulansa biće dovoljan samo da “zakrpi rane i umiri bol koji je donijela epidemija”, piše u članku “Povratak optimizma”.

Međutim, upoređujući trenutnu situaciju sa bolovima sportiste koji tek započinju intenzivne pripreme za sezonu, Delo kaže da će Vlada morati da sačuva tu novu nadu do potpunog oporavka, ili bi se scenario iz prethodne krize mogao ponoviti.

Novine pozivaju na proaktivne mere, na primer, obnovu državnih i regionalnih puteva, naglašavajući da će ključ biti u tome što će slovenska proizvodna industrija biti spremna da se pridruži podsticajima slovenačkih trgovinskih partnera i za pomoć EU.

Za prve će biti potreban brzi odgovor i konkurentna prednost, što znači da će kompanije morati biti spremne s odgovarajućim osobljem, materijalom, izvorima finansiranja i potencijalnim državnim podsticajima.

Kako bi se ovo poslednje obezbedilo, Vlada bi trebalo da značajno smanji administrativne prepreke zbog koji se sada govinama čeka pre nego što se ideja ostvari.