Odbor EP predlaže prihvatanje Hrvatske, Rumunije i Bugarske u šengenski prostor

Odbor EP predlaže prihvatanje Hrvatske, Rumunije i Bugarske u šengenski prostor

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove Evropskog parlamenta u petak je pozvao države članice EU da preduzmu neophodne korake za prijem Hrvatske, Bugarske i Rumunije u šengenski prostor kao i na brz povratak u normalu kako bi se osigurala sloboda kretanja i ukupna ekonomska oporavak.

Evropski parlament poziva Savet i države članice da „pojačaju napore na ostvarenju šengenske integracije sa svim zemljama članicama“, prema nacrtu rezolucije o kome je Odbor glasao u četvrtak uveče.

Rezoluciju o situaciji u šengenskom području nakon izbijanja Covid-19 podržale su 53 članice Odbora, šest je bilo protiv, a šest suzdržanih od glasanja. Očekuje se da će biti stavljena na glasanje na plenarnom zasedanju Evropskog parlamenta koje je zakazano za 17. – 19. juni.

Evropska komisija je 22. oktobra 2019. godine potvrdila da je Hrvatska ispunila uslove i da je spremna da uđe u šengenski prostor i pozvala je Veće da prihvati Hrvatsku u to područje bez kontrole unutrašnjih granica.

Ocena Komisije o spremnosti Hrvatske za Schengenski prostor još nije na dnevnom redu Veća i sve države članice moraju odobriti tu odluku, dok Evropski parlament daje svoje mišljenje.

Bugarska i Rumunija su u 2011. godini dobile pozitivnu ocenu, ali još uvek se nisu pridružile tom području jer ne postoji konsenzus među državama članicama.

Predložena rezolucija ističe spremnost Parlamenta da izrazi svoje mišljenje o potpunoj primeni odredbi schengenske pravne stečevine u Hrvatskoj čim Veće to zatraži.

Govoreći o uticaju pandemije na šengenski prostor, predsedavajući Odbora za građanske slobode i izvestilac Juan Fernando Lopez Aguilar rekao je: „Za veliku većinu građana EU, šengenski proctor predstavlja jedno od najvećih dostignuća u istoriji EU ali nikada ranije nije doživeo izbijanje tako ozbiljne pandemije na svojoj teritoriji. Snažno žalim zbog bilo kakvih jednostranih ili nesrazmernih mera pojedinih država članica da se drugim državama nametnu ograničenja prelaska granice bez komunikacije ili jasnog i ograničenog vremenskog okvira. Sve akcije namenjene obnovi potpuno operativnog šengenskog prostora moraju biti koordinisane na nivou EU i u potpunosti poštovati princip nediskriminacije “./ibna