Održan 5. sastanak Specijalne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH

Održan 5. sastanak Specijalne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH

Peti sastanak Specijalne grupe za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini (BiH) održan je 25. februara 2021. godine, a otvorili su ga predsjedavajući Saveta ministara BiH, Zoran Tegeltija i Genoveva Calavera, direktorica za Zapadni Balkan pri Generalnom direktoratu za susedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije (DG NEAR).

U skladu sa Mišljenjem Komisije iz 2019. godine po zahtevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, sastanak se fokusirao na planove i napredak vlasti u BiH na poboljšanju celokupnog funkcionisanja javne uprave kroz obezbeđivanje profesionalne i depolitizovane državne službe i koordinisanog pristupa izradi politika u celoj zemlji.

“Komisija je pozdravila snažniji angažman sa političkog nivoa na reformi javne uprave, što potvrđuje i prisustvo predsjedavajućeg Vijeća ministara i resornih ministara. Komisija je također pohvalila nedavno usvajanje Akcionog plana za reformu javne uprave i pripremu i usvajanje strategija određenih nivoa vlasti za upravljanje javnim finansijama. Komisija je pozvala vlasti u BiH da nastave sa ovakvim pozitivnim zamahom kroz dalje iskorake u četiri oblasti koje su identificirane kao ključne za kredibilan proces reformi,” saopštila je Delegacija EU u BiH.

Što se tiče provođenja akcionog plana za RJU, Komisija je ponovila potrebu za uspostavljanjem efikasnijih aranžmana za koordinaciju kroz jačanje koordinatora za reformu javne uprave na entitetskom i kantonalnom nivou i reformom Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave.

U vezi finansijske održivosti reformi javne uprave, Komisija je pozvala Bosnu i Hercegovinu da prevaziđe preterano oslanjanje na donatore i pokaže kredibilnu političku posvećenost kroz povećanje vlastitih budžetskih izdvajanja za provođenje akcionog plana do 2022. godine.

Po pitanju javnih finansija, Komisija je naglasila potrebu uspostavljanja celodržavnog pristupa javnim finansijama u 2021. godini kako bi obezbedila transparentno i efikasno korištenje javnih sredstava za bolje usluge te aktivirala mogućnost budžetske podrške EU-a u budućnosti.

“U kontekstu reforme državne službe, Komisija je naglasila potrebu za rešavanjem rascepkanosti i politizacije, kao prepreka u pružanju usluga građanima. Usklađivanje jedanaest zakona o državnoj službi i njihovo usklađivanje sa principima koji se temelje na zaslugama obezbedilo bi jednaku platu za jednake kvalifikacije i veću profesionalizaciju. Komisija je također ponovila važnost smanjenja političkog uplitanja i okončanja prakse zapošljavanja osoblja bez konkurentskih postupaka. Konačno, Komisija je naglasila da reforme moraju biti odgovorne kroz redovno objavljivanje izveštaja o monitoringu, izveštavanje zakonodavnim telima i veću transparentnost podataka o finansijskim i ljudskim resursima,” navodi se u saopštenju.

Sastankom su kopredsedavali Josip Grubeša, ministar pravde Bosne i Hercegovine i Michela Matuella, zamenica direktorice za Zapadni Balkan i šefica jedinice za Albaniju i Bosnu i Hercegovinu pri DG NEAR.