OEBS predstavio rezultate istraživanja o stanju i bezbednosti žena u Severnoj Makedoniji

OEBS predstavio rezultate istraživanja o stanju i bezbednosti žena u Severnoj Makedoniji

Misija OEBS-a u Skoplju i Sekcija za rodnu ravnopravnost OEBS-a predstavile su 15. maja 2019. godine u Skoplju istraživanje koje pokazuje da se nasilje nad ženama u Severnoj Makedoniji često ne prijavljuje i da su neki oblici fizičkog i seksualnog nasilja rasprostranjeni u zemlji. Istraživanje otkriva da postoji posebna potreba za većom podrškom i ciljanim akcijama za pomoć ženama iz manjinskih grupa i iz ruralnih područja.

Istraživanje je prvo te vrste koje je provedeno u jugoistočnoj i istočnoj Evropi. Ono daje detaljnu sliku fizičkog, seksualnog i psihološkog nasilja koje trpe žene i djevojke u Severnoj Makedoniji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Moldaviji i Ukrajini. Istraživanje je takođe obuhvatilo Kosovo.

Cilj mu je da pruži čvrste dokaze za donošenje odluka na osnovu relevantnih informacija i zagovaranje na različitim nivoima kako bi se smanjilo nasilje nad ženama, kao i poboljšanje usluga za žene koje su doživele nasilje.

„Rodno zasnovano nasilje ostaje jedno od najrasprostranjenijih i najstrožijih kršenja ljudskih prava na globalnom nivou, što utiče na živote žena i devojaka širom regiona. To ugrožava bezbednost svih. Za nas u OSCE-u, ovo strukturalno nasilje nije samo kršenje ljudskih prava žena i devojaka, nego i pitanje bezbednosti“, rekao je šef Misije OSCE-a u Skoplju, Clemens Koja.

Premijer Zoran Zaev, koji je bio domaćin prezentacije nalaza, rekao je: “Pregledajući izveštaj OSCE-a, jedan aspekt me zabrinjava. Samo dva posto ispitanih žena koje su doživjele nasilje od svojih trenutnih partnera prijavilo je policiji najteži incident koji su doživele. Nasilje nad ženama je neprihvatljivo i to moramo hitno rešiti. Naša vlada je posvećena sistematskom unapređenju rodne ravnopravnosti i eliminisanju svih oblika nasilja nad ženama.“

Amarsanaa Darisuren, viši savetnik OEBS-a za pitanja ravnopravnosti među polovima, rekla je da je bez obzira na geografski položaj, nivo prosperiteta ili veličinu stanovništva, nasilje nad ženama sveprisutno u svim zemljama sveta. „Još uvek postoji veliki jaz u znanju o nasilju nad ženama, a potrebni su snažni i pouzdani podaci. Ovo istraživanje pruža informacije potrebne za preduzimanje akcije. Sada je vreme da preduzmemo konkretne korake kako bismo sprečili nasilje nad ženama i devojkama,“ rekla je ona.