OECD: Grčka na drugom mestu po oporezivanju radnika sa decom

OECD: Grčka na drugom mestu po oporezivanju radnika sa decom

Grčka je na drugom mjestu po pitanju oporezivanja radnika sa decom među 36 zemalja OECD-a u 2019. godini, podatak je iz uporednog izveštaja o poreskom opterećenju rada koji je objavila Poreska fondacija i koji je u ovoj zemlji predstavila organizacija KEFiM.

Porezi na dohodak, porezi na zarade i drugi porezi, kao što je porez na dodatu vrednost (PDV) čine veliki deo poreskih prihoda u mnogim zemljama, uključujući Grčku, napominje se u saopštenju. Kombinacija ovih poreza je ono što se naziva „poreskim teretom na rad“.

Glavni nalazi izvještaja o Grčkoj:

  • U poređenju sa prosekom OECD od 36%, poresko opterećenje rada u Grčkoj je relativno veliko, 40,8%.
  • Poresko opterećenje rada u ovoj zemlji je 14. najveće među 36 zemalja OECD-a.
  • Progresivnost poreskog opterećenja rada u Grčkoj je takođe na 14. mestu među 36 zemalja OECD-a.
  • Za razliku od većine zemalja sa velikim poreskim opterećenjem rada, Grčka ne pruža značajne poreske olakšice porodicama sa decom. Među zemljama OECD-a, Grčka ima jednu od najmanjih razlika između dva poreska opterećenja, sa 40,8% za zaposlene i 37,8% za zaposlene u porodicama sa dvoje dece.
  • Grčka ima drugo najveće porodično poresko opterećenje rada od 37,8%, a sledi Italiju koja je na 39,2%.

Poređenje sa zaposlenima u drugim zemljama

Ključni nalazi za zemlje OECD:

  • Pojedinačni radnici sa srednjim dohotkom koji žive u zemljama OECD-a plaćali su u 2019. više od 1/3 ili 36% svoje plaće u porezima na dohodak i porezima na zarade.
  • Poresko opterećenje radnika bez dece u OECD kreće se od samo 7% u Čileu do 52,2% u Belgiji.
  • Od 36 zemalja OECD, u 14 zemalja opterećenje poreza na rad prelazi 40%; u 14 zemalja se kreće između 40-30%, a u 8 država je ispod 30%.
  • Zemlje sa najvećim poreskim opterećenjem rada su Belgija (52,2%), Nemačka (49,4%), Italija (48,0%), Austrija (47,9%) i Francuska (46,7%).
  • Zemlje sa najnižim poreskim opterećenjem rada su Čile (7%), Novi Zeland (18,8%), Meksiko (20,1%), Švajcarska (22,3%) i Izrael (22,7%). / ibna