OECD za Grčku procenjuje recesiju od 9,8% i stopu nezaposlenosti od 20,4%

OECD za Grčku procenjuje recesiju od 9,8% i stopu nezaposlenosti od 20,4%

OECD za Grčku već vidi duboku recesiju do 9,8%. Zbog „neobičnog stepena nesigurnosti“, OECD koristi dva scenarija za sve zemlje i ekonomije, koje smatra podjednako verovatnim.

Prema prvom scenariju, u kojem neće biti daljeg eskaliranja pandemije koronavirusa, predviđa se da će se grčki BDP ove godine smanjiti za 8% u poređenju sa 9,1% u Evrozoni i da će porasti za 4,5% u 2021, u poređenju sa 6,5% u EVrozoni. U drugom scenariju, koji uključuje novo izbijanje COVID-19 u svim zemljama krajem 2020. godine, procenjuje se da će grčka ekonomija ove godine zabeležiti 9,8% smanjenja u poređenju sa 11,5% u Evrozoni i da će porasti za 2,3 % u 2021. u poređenju sa 3,5% u Evrozoni.

Što se tiče globalne ekonomije, OECD prognozira pad od 6% u ovoj godini i rast od 5,2% u 2021. godini u prvom scenariju, dok u drugom scenariju predviđa pad od 7,6% i rast od 2,8%, nakon toga. Ali čak i u prvom scenariju, mnoge razvijene ekonomije izgubile su povećanje koje beleže u prihodima po glavi stanovnika tokom pet godina, podaci su OECD-a.

U kombinaciji sa opadajućim BDP-om, predviđa se da će odnos javnog duga (zasnovan na maastrichtskoj definiciji) ove godine porasti na 196,9% BDP-a (na 209,3% prema drugom scenariju) sa 176,5% u 2019. godini, pre nego što padne na 190,7% u 2021 (204,7% u drugom scenariju). Očekuje se da će se stopa nezaposlenosti ove godine povećati na 19,4% (19,6% u drugom scenariju) i na 19,8% (20,4% u drugom scenariju) u 2021. godini.

Smanjene ekonomske aktivnosti i prihodi smanjiće plaćanje poreza i doprinosa za socijalno osiguranje, što dovodi do primarnog budžetskog deficita iz značajnog primarnog suficita, navodi OECD, koji predviđa da će ukupni budžetski deficit ove godine dostići 7,7% BDP-a (8,8% prema prema drugom scenariju) i 4,9% u 2021. godini (6,6% prema drugom scenariju) od suficita od 1,5% prošle godine. / ibna