Ograničenja prava na okupljanje pred članovima Vlade

Ograničenja prava na okupljanje pred članovima Vlade

Nacrt zakona o ograničenjima prava na okupljanje predstavljen je danas na sednici grčke Vlade.

Ministar za zaštitu građana Michalis Chrisochoidis pojasnio je ključne karakteristike zakona, a posebno, prema vladinim izveštajima, „o potrebi da se grčkom društvu i njegovim građanima ponudi ono što zaslužuju i šta traže: (a) pravo na okupljanje; da protestuju i zahtevaju, u kontekstu zakonitosti i ustavnog poretka, i (b) pravo na bezbednost, zaštitu, regularnost svog svakodnevnog društveno-ekonomskog života.

Politički okvir zacrtao je premijer Kyriakos Mitsotakis, koji je napomenuo: „Ključna poruka koja se mora ukoreniti u društvu je da 50 ljudi ne može biti razlog da se put zatvori. Da li demonstranti žele da izazovu nemir ili podignu svest građana? Ako je ovo drugo, onda je podržana današnja inicijativa Vlade koja prevazilazi političke snage Nove demokratije. Iznad svega, društvo podržava tu vrstu politike. Zbog toga se ovde radi o predlogu zakona o poštovanju u javnoj sferi”. / ibna