OHR: Materijalnom i drugim vrstama pomoći Bosni i treba upravljati transparentno i odgovorno

OHR: Materijalnom i drugim vrstama pomoći Bosni i treba upravljati transparentno i odgovorno

Nakon jučerašnjeg izvještaja rezidentnog koordinatora UN-a te predstavnika Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodnog monetarnog fonda o posledicama koje će kriza izazvana COVID-19 imati po Bosnu i Hercegovinu, Upravni odbor Saveta za provođenje mira (PIC) još jednom je podvukao da će međunarodna zajednica nastaviti sarađivati sa svim relevantnim institucijama u Bosni i Hercegovini na obezbeđenju materijalne i drugih vrsta pomoći Bosni i Hercegovini u borbi protiv COVID-19, kojom treba upravljati transparentno i odgovorno te uzimajući u obzir koje su najveće potrebe.

“Upravni odbor Saveta za provođenje mira podržava pozitivne političke izjave političara u BiH kojima se zagovara saradnja i potreba da se zajednički odgovori na krizu, uključujući i nedavnu izjavu i koordinaciju koja se odvija u Predsedništvu BiH. Upravni odbor Saveta za provođenje mira u potpunosti podržava proporcionalne i koordinisane mere koje preduzimaju svi nivoi vlasti u borbi protiv pandemije i očuvanju zdravlja i dobrobiti građana BiH. Upravni odbor također podvlači potrebu za usklađenijim i dalekosežnijim pristupom u nastojanjima da se minimizuju socio-ekonomske posledice ove krize,” naglašava PIC u saopštenju za javnost.

Upravni odbor PIC-a ističe da odgovor na trenutnu zdravstvenu krizu u BiH može biti efikasan ako organi vlasti pokažu jedinstvo i dobro upravljanje, poštujući ustavno-pravni okvir BiH na svim nivoima, vladavinu prava, transparentnost i odgovornost, u interesu svih građana. Organi vlasti trebaju obezbediti da sve vanredne mere budu uravnotežene i da odgovaraju stvarnim zahtevima sa terena sve dok kriza traje.

Vlasti BiH trebaju se obavezati na mere koje će omogućiti bolji ekonomski oporavak i dugoročniju fiskalnu stabilnost. Istovremeno, važno je napraviti rebalans budžeta na svim nivoima vlasti u BiH kako bi se uzeli u obzir trenutni prioriteti.

Upravni odbor PIC-a apeluje na građane BiH da u potpunosti poštuju privremene mere koje donose vlasti kako bi se zaustavilo širenje COVID-19, što je ključno za uspeh u ovoj zajedničkoj borbi.