OIE: Bugarska i Grčka daju sve od sebe gledajući prema 2030. godini

OIE: Bugarska i Grčka daju sve od sebe gledajući prema 2030. godini

Tri evropske zemlje su nedavno objavile da će revidirati svoje energetske strategije, fokusirajući se na obnovljive izvore energije (OIE), povećavajući proizvodnju energije iz snage vetra, sunca i drugih alternativnih izvora, koji su ekološki prihvatiljivi, za 33%, 35% i 27%, a sve do 2030. godine.

To su Francuska, Grčka i Bugarska, dok je zamenik stalnog predstavnika Francuske u EU, Fabrice Dubreuil, rekao na javnoj debati koja je počela u Briselu između ministara energetike zemalja članica EU o nacionalnim energetskim i klimatskim planovima (NECP), da je “Francuska odlučila da podigne svoj ciljni procenat sa 32% na 33%, dok su Grčka i Bugarska takođe odlučile da povećaju procente sa 31% na 35% i sa 25% na 27%.”

Ciljevi koje je postavila EU su ambiciozni i teški za postizanje ali su Grčka i Bugarska rešile da pokušaju.

Prema informacijama iz Evropske Komisije, obnovljivi izvori energije se još uvek ne koriste, a mere zemalja članica na energetskoj efikasnosti nisu zadovoljavajuće jer ne uspevaju da ispune kratkoročne ciljeve koji su postavljeni na samom početku.

Poljska, koja zaostaje u ovim naporima, te Češka i Mađarska, sa svoje strane, pozvale su na povećanje fondova kako bi ispunili energetske i klimatske ciljeve EU do 2030. godine.

“Lako je postaviti ciljeve ali je mnogo teže ispuniti ih” rekao je ministar energetike Poljske, Krzysztof Tchorzewski.

Prema studiji konsultantske kuće McKinsey, transformacija poljskog energetskog sektora će zahtevati investiciju od oko 147 milijardi evra do 2045. godine kako bi ova zemlja održala korak sa ostalim zemljama članicama EU./ibna