Operativni plan grčke Vlade za rešavanje pitanja migranata/izbeglica

Operativni plan grčke Vlade za rešavanje pitanja migranata/izbeglica

Portparol grčke Vlade Stelios Petsas i nadležni zamenik ministra, Alkiviades Stephanis predstavili su danas Vladin operativni plan za rešavanje pitanja migranata/izbeglica.

„U pitanju migracija i izbeglica, Vlada je usvojila drugačiju politiku. Tražimo, u principu, internacionalizaciju ovog pitanja i formulisanje zajedničke evropske politike, izjavio je vladin portparol.

Plan koji je pripremljen u skladu sa direktivama premijera i koji se još uvek radi, predstavio je Stephanis:

Planom je predviđeno

  • Kontrola granice postavljanjem Jedinstvenog tijela za nadzor granice
  • Ubrzavanje procedura za azil
  • Delovanje zatvorenih izbegličkih centara na Ostrvima
  • Instant povratak

U ovoj fazi upravljanja kriziom prioritet je smanjenje dotoka ljudi na ostrva

Generalno, Plan predviđa dve faze primene. Što se tiče cilja prve faze, to je prevoz 20.000 migranata sa egejskih ostrva do početka 2020. godine.

Za drugu fazu i srednjoročno planiranje planirane su sledeće 5 + 1 akcije:

  1. Deca bez pratnje

Nacionalnog koordinatora postavlja Predsedništvo Vlade, u saradnji sa Ministarstvom rada i Ministarstvom zaštite građana. Imena očekuje i sam premijer.

  1. NVO

Definisanje okvira njihovih obaveza i konkretnih kriterijuma koje moraju imati. U zemlji će ostati i raditi samo oni koji ispunjavaju uslove.

  1. Azil i povratak

Usvajanje novog zakona pruža okvir potreban za ubrzavanje procedura ili za odobravanje azila ili za povratak osoba koje ne ispunjavaju uslove u njihovu zemlju porekla ili ulaska. Istovremeno, u toku je angažovanje još 500 ljudi, što će ojačati službe za azil.

  1. Izgradnja i proširenje zatvorenih građevina na ostrvima

To za pojedinačna ostrva znači:

Lesvos: U Lesvosu će se postojeća struktura u Moriji postepeno zatvarati i biće stvorena nova zatvorena struktura koja će se koristiti kao centar za prvi prijem i prihvatno-identifikacioni centar (RIC), kapaciteta 5.000+

Chios: U Chios-u će se zatvoriti postojeća struktura u VIAL-u (u blizini Chalkio-a), dok će se napraviti nova zatvorena struktura koja će se koristiti kao centar za one koji se spremaju da odu i prihvatno-identifikacioni centar (RIC), sa kapacitetom od 5.000+

Samos: U Samosu će se postojeća struktura u Vathiju zatvoriti, dok će se objekat u izgradnji proširiti i koristiti kao centar prvog prijema i prihvatno-identifikacioni centar (RIC), kapaciteta 5.000+

Kos: Na Kosu će se postojeća struktura pretvoriti u zatvorenu i funkcionisaće kao centar za prvi prijem i prihvatno-identifikacioni centar (RIC), kapaciteta 2.000+

Leros: U Lerosu će se postojeća struktura pretvoriti u zatvorenu i delovaće kao centar za odlazak i prihvat i identifikacioni centar (RIC), kapaciteta 1.000 ili više.

  1. Kompenzacione mere za jačanje lokalnih zajednica

Produženje – do 31.12.2020. – od 30% sniženih stopa PDV-a za ostrva Leros, Lesvos, Kos, Samos, Chios.

Poboljšanje strukture zdravstva, obrazovanja, javnog dobra i turizma u oblastima u kojima su imigranti i izbeglice dobrodošli. Vlada se takođe obavezala da će maksimalno iskoristiti strukturu prihvatnih i identifikacionih centara, u korist lokalnih zajednica nakon završetka problema.

Vlada se takođe obavezala da će pri zapošljavanju za Strukture / RIC-ove uzeti u obzir kriterij lokaliteta.

Konačno, po nalogu premijera, za 2020. godinu osniva se poseban fond u iznosu od 50 miliona evra za finansiranje „Programa solidarnosti“ koji sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova kao podrška opštinama opterećenim izbeglicama i imigrantima.

Dodatna akcija odnosi se na osiguranje „izolacije“ morskih ruta imigranata, uspostavljanjem jedinstvenog tela za nadzor granice.

Pravni okvir je uspostavljen, planirano je popunjavanje broja osoblja uz zapošljavanje 400 graničara za Evros i 800 za ostrva. Već je dodeljeno 14 mil. Eura (08. novembra 19. novembra) za rešavanje trenutnih potreba, pojačane su procedure za deblokadu Nacionalnog integrisanog sistema pomorskog nadzora kako bi se postigla maksimalna efikasnost./ibna