Otvoren put za prevremenu otplatu grčkog kredita MMF-u

Otvoren put za prevremenu otplatu grčkog kredita MMF-u

Izgleda da je vlada spremna odmah da sprovede plan otplate za skupe kredite MMF-a. Čini se da je postojao dogovor sa institucijama o novom okviru za zaštitu primarnog stanarskog prava, pa stoga ostaju formalnosti za isplatu jedne milijarde evra.

Međutim, grčka strana tek treba da se bavi nečim drugim. Neke zemlje članice evrozone imaju potrebu da zadrže Međunarodni monetarni fond u “igri” post-memorandumskog nadzora Grčke.

Prošle sedmice, Jerri Rice, portparil MMF-a, bio je upitan o mogućnosti prevremene otplate kredita od strane Grčke. “To je odluka grčkih vlasti u saradnji sa drugim zvaničnim poveriocima ako je potrebno”, izjavio je on, dodajući da bi takav razvoj smanjio troškove servisiranja duga prema Fondu.

Zajmovi MMF-a imaju prosečnu kamatnu stopu od 4,8%, a poznato je da bi grčka vlada želela nastaviti sa prevremenom otplatom što je moguće više od ukupno preostalih 9,8 milijardi evra.

Takav razvoj zahteva pristanak ESM-a. To je zbog toga što, prema sadašnjim pravilima, prevremena otplata zajmova zvaničnog kreditora (MMF) za određeni procenat bi zahtevala istovremenu proporcionalnu otplatu ostatka preostalog iznosa (ESM). Grčka, naravno, može zaobići ovo pravilo tako što će zatražiti izuzetak od ESM-a, kao što je bio slučaj u Portugalu.

Obezbeđene informacije ukazuju da vlada planira da podnese zahtev za izuzeće ubrzo nakon “čekajuće” isplate rate od milijarde evra koja se očekuje da će biti odobrena na sastanku Evrogrupe 5. aprila.

Iako Grčka ima sredstva za ukupnu otplatu kredita MMF-a (više od 37 milijardi eura), informacije ukazuju da neke države članice Evrogroupe (i ESM) neće dati svoju saglasnost za ovu opciju, osim za delimičnu otplatu krediti sa najvećom kamatnom stopom, tj. do 5 milijardi evra, jer i dalje žele da Fond ostane u Grčkoj tokom post-memorandumskog perioda./ibna