Parlamentarna komisija podržala sporni zakon

Parlamentarna komisija podržala sporni zakon

Odbor za ljudska prava i slobode Parlamenta Crne Gore podržao je danas sporni Predlog zakona o slobodi veroispovesti i pravnom položaju verskih zajednica.

Kancelar Kotorske biskupije Robert Tonsanti prisustvovao je sednici Odbora te ocenio da je ova verzija zakona unapređena ali da bi je trebalo još doraditi.

„Smatramo da bi bilo korisnije pristupiti još većem stepenu dijaloga i produbiti predlog zakona“.

Takođe je predložio se donese „Lex specialis“ za pitanje imovine.

Potpredsednik Vlade Crne Gore i ministar pravde Zoran Pažin je kazao da ne želi da umanji značaj dosadašnjeg dijaloga između Vlade i Mitropolije, jer je bio koristan za obe strane.

Pažin dalje dodaje da su pročitali prigovor SPC napisan na 92 strane i ističe da se samo minoran deo prigovora odnosio na stavove Venecijanske komisije.

„Mi smo hteli dijalog i odvojili smo dovoljno vremena za njega, ali stav SPC je bio jasan i mi smo morali da ga poštujemo i moje je bilo da to prenesem Vladi. Ja sam, uprkos tome, ponovo pozvao telefonom Mitropolota Amfilohija i ni tada nije bilo dijaloga. Ali da vam i sada kažem, mi čak ni dan danas ne bežimo od dijaloga“, kazao je Pažin obaraćajuću se predstavnicima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.

Govoreći o  „Lex specialis“ o imovini, kazao je da već postoji Zakon o svojinsko pravnim odnosima kojim se uređuje i pitanje svojine, ali da Zakon o slobodi veroispovesti prepoznaje samo imovinu do 1918. godine kao odraz specificnih crnogorskih okolnosti.

Đorđe Raičević, predstavnik Jevrejske zajednice navodi da podržavaju usvajanje zakona, ali da je trenutni predlog nepotpun i sporan i da bi trebalo da se još radi na njemu.