Pet ministara iz Kaira poslali poruku Ankari

Pet ministara iz Kaira poslali poruku Ankari

Ministri spoljnih poslova Egipta Sameh Shoukri, Grčke Nikos Dendias, Kipra Nikos Christodoulides, Francuske Jean-Ives le Drian i Italije Luigi Di Maio sastali su se u Kairu. Na kraju sastanka, ministri su izdali zajedničku izjavu.

  1. U kontekstu kontinuiranih konsultacija i koordinacije, ministri vanjskih poslova Egipta, Francuske, Kipra, Grčke sastali su se u Kairu 8. januara 2020. godine kako bi razgovarali o nedavnim kretanjima u regionu istočnog Mediterana u svetlu povećanih tenzija koje prete miru i stabilnosti u ovom regionu, pridružio im se italijanski ministar spoljnih poslova u konsultativnom okviru.
  2. Ministri su naglasili stratešku prirodu odnosa svojih država zbog geografskih, istorijskih i kulturnih veza, u potpunosti u skladu sa međunarodnim pravom i Poveljom Ujedinjenih nacija. Ta veza predstavlja snažnu osnovu za saradnju u više oblasti. Ministri su ponovili svoju odlučnost da poduzmu dodatne zajedničke napore kako bi se suočili sa sve većim izazovima u regionu istočnog Mediterana, od kojih su glavni oružani sukob, terorizam i neregularna migracija.
  3. Ministri su ocenili da je potpisivanje memoranduma o razumevanju u novembru između Turske i Faieza Sarraja, predsednika Saveta Predsedništva Libije, kršenje relevantnih rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Ministri su podvukli da su ovi memorandumi dodatno potkopali regionalnu stabilnost i da se smatraju ništavnima.
  4. Pored toga, Memorandum o razumevanju između Turske i Libije koji namerava da razgraniči pomorsku jurisdikciju u Sredozemnom moru krši suverena prava trećih država, nije u skladu sa Pomorskim zakonom i ne može proizvesti bilo kakve pravne posledice. Pored toga, ministri su ponovili neophodnost punog poštovanja suvereniteta i suverenih prava svih država u njihovim pomorskim zonama na Mediteranu. S tim u vezi, ministri su najoštrije osudili nastavak turskih akcija u Ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Kipra i njegovim teritorijalnim vodama. Ministri pozivaju Tursku da odmah prekine sve ilegalne radnje na istraživanjima.
  5. Ministri su smatrali da je memorandum o bezbednosti i svaka odluka o slanju trupa u Libiju ozbiljno kršenje rezolucije 2259 Saveta bezbednosti i drugih relevantnih rezolucija, te predstavlja pretnju regionalnoj bezbednosti i stabilnosti i pozvali na hitnu deeskalaciju.
  6. U tom kontekstu, četiri ministra su istakla duboku zabrinutost zbog nedavnih kršenja međunarodnog prava Turske u istočnom Mediteranu. Očekuju da će se Turska ponašati odgovorno i naglasiti potrebu da zemlje mediteranskog bazena sarađuju u dobroj volji i konstruktivno, kako bi garantovali bezbednost  i stabilnost Mediterana na osnovu međunarodnog prava.
  7. Ministri su potvrdili da je sveobuhvatno političko rešenje jedini način za rešavanje libijske krize i vraćanje stabilnosti u Libiji. Ministri su istakli svoju posvećenost radu na političkom rešenju krize u Libiji. Takođe su izrazili želju da izbegnu eskalaciju sukoba u toj zemlji. U tom kontekstu, ministri četiri države izrazili su svoju podršku naporima SPGS-a Ghassan Salame-a, inicijativama UN-a i Berlinskom procesu.
  8. Ministri su istakli odlučnost svojih država da ojačaju međusobnu saradnju čiji je cilj poboljšanje statusa njihovih naroda. Oni su takođe naglasili svoju nameru da nastave međusobnu koordinaciju svojih stavova i mera usmerenih na postizanje bezbednosti i stabilnosti njihovih država i istočnog Mediterana, uključujući borbu protiv terorizma.
  9. Zaključno, ministri su potvrdili da prioritet treba dati regionalnoj saradnji i sveobuhvatnom ekonomskom razvoju kojem teže sve države regiona, u potpunosti u skladu sa međunarodnim pravom. Oni su takođe potvrdili da će postizanje razvoja doprineti regionalnoj stabilnosti i prosperitetu i da je trenutne krize sprečavaju dostizanje ovog cilja te bi ih trebalo ozbiljno rešiti u najkraćem mogućem roku.
  10. Ministri su se složili da nastave konsultacije i sazvaće svoj sledeći sastanak na Kritu u Grčkoj, na dan koji treba da bude dogovoren ./ibna