Picula i Drljević: Članstvo zemalja Balkana u EU važno za stabilnost regiona

Picula i Drljević: Članstvo zemalja Balkana u EU važno za stabilnost regiona

Evropski parlament podržava politiku proširenja i Crna Gora treba da nastavi sa dobrom dinamikom sprovođenja reformi, kako bi postala prva naredna članica Evropske unije, ocenjeno je na sastanku glavnog pregovarača Crne Gore u procesu pristupanja, Aleksandra Drljevića, i izvestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Tonina Picule.

Glavni pregovarač se, tokom posete Briselu, sastao sa novim izvestiocem EP za Crnu Goru, kojem je čestitao stupanje na novu dužnost, uz očekivanje da će evropske kolege podrobno izveštavati o uspešnom putu Crne Gore prema EU.
Drljević je prenio čvrstu opredeljenost Crne Gore za članstvo u EU, podsetivši da su Vlada i sve institucije uključene u proces pregovora istrajne u nameri da obezbede svoje mesto u EU.
„Mi vredno radimo kako bi održali kontinuitet kretanja države prema EU. U narednom periodu očekujemo pozitivan odgovor Evropske komisije i država članica na napore koje ulažemo, a koji će se ogledati u otvaranju poglavlja 8 – Konkurencija i zatvaranju pregovaračkih poglavlja u kojima smo postigli internu spremnost“, rekao je glavni pregovarač.

Novi izvestilac EP za Crnu Goru je pozdravio činjenicu da je Crna Gora od svih zemalja kandidata najdalje odmakla u pregovorima s EU. Istakao je da će se tokom svog mandata posvetiti jačanju veza Crne Gore i Unije, kao da će se u Evropskom parlamentu zalagati za princip blagovremenog napredovanja na osnovu individualnih rezultata država.
„Ja ću biti snažan zagovornik vraćanja politike proširenja među prioritete EU. Svesni smo da to nije samo tehničko, već i političko pitanje, zbog čega je važno da Crna Gora, kao predvodnik u pregovorima sa EU, nastavi da potvrđuje da je njeno mesto u EU, ne samo zbog geografske i kulturološke pripadnosti, već zbog ispunjavanja zahtevnih standarda koje je Brisel pred nju postavio“, poručio je Picula.
Sagovornici su saglasni da je članstvo država Zapadnog Balkana važno za očuvanje mira i stabilnosti regiona, ali i čitavog evropskog kontinenta. Osvrnuli su se i na činjenicu da Severna Makedonija i Albanija nisu otvorile pregovore, ocenjujući da, iako region ne gleda blagonaklono na tu odluku, ona ne treba da bude obeshrabrujuća, već da predstavlja dodatan motiv za još kvalitetnije sprovođenje unutrašnjih reformi i pripremu za punopravno članstvo u EU. U svetlu otpočinjanja predsedavanja Hrvatske Savetu EU, naglašena su velika očekivanja od ovog predsedavanja, kako za Crnu Goru, tako i za ostale države Zapadnog Balkana.