Plan za zajednički sistem koordinacije Bugarske i Rumunije za pomoć brodovima na Dunavu koji su u nevolji

Plan za zajednički sistem koordinacije Bugarske i Rumunije za pomoć brodovima na Dunavu koji su u nevolji

Zajednički informacioni sistem za koordinaciju i akciju kako bi se pomoglo u hitnim slučajevima na reci Dunav biće ustanovljen između Bugarske i Rumunije, javila je bugarska Nacionalna televizija.

Sistem će povezati univerzalni EU broj za hitne slučajeve 112 sa operativnim centrima graničnih policija i vatrogasaca.

Partneri u ovom projektu su bugarske i rumunske uprave za pomorski i rečni saobraćaj.

Cilj je da se unapredi bezbednost rečnog transporta.

Sistem će biti razvijen uz finansiranje EU u iznosu od šest miliona evra.

Bugarska Nacionalna televizija je javila da je u prošlih nekoliko godina bilo pedesetak hitnih slučajeva na Dunavu. Oko 60 posto slučajeva su uključivala oštećenja plovila i zagađenje vode.

Glavni sekretar bugarske Uprave za plovidbu, Petar Kirov, rekao je: “Imali smo slučajeve u kojima smo dobili informaciju o povređenim mornarima a onda smo morali da zovemo Graničnu policiju u pomoć, te smo zahvaljujući njima i njihovim resursima bili u stanju da reagujemo na vreme.”

“Sistem o kojem govorimo će obezbediti koordinaciju svih učesnika u hitnim slučajevima, uključujući Generani Direktorat za protivpožarnu bezbednost i 55 inžinjerijsku regimentu u Belenu”

Centri za hitne operacije bi trebali biti postavljeni u gradovima Rouse i Lom na bugarskoj strani, te Turnu Măgurele na rumunskoj strani.

Laurenzio Zanfir, rumunski menadžer projekta, rekao je da će dve zemlje razviti zajednički plan akcije sa krajnjim ciljem da u neposrednu akciju budu uključeni timovi iz obe zemlje.

Timovi će biti spremni da spasavaju i kruzere ako bude trebalo. Za sada, dve nesamostalne barže sa opremom sa opremom za borbu protiv vatre, poplave i izlevanja reke će biti nabavljene do kraja godine.