Podnesena prva tužba rotiv FRONTEX-a zbog odbijanja izbeglica u Egeju

Podnesena prva tužba rotiv FRONTEX-a zbog odbijanja izbeglica u Egeju

Organizacija za pravnu pomoć Front-Lex, koja je aktivna u pitanjima međunarodnog izbegličkog prava, odnela je Sudu EU tužbu protiv FRONTEX-a, zbog kršenja prava azilanata i zbog kršenja drugih prava zagarantovanih mešunarodnim ugovorima.

Prema saopštenju za štampu, po prvi put u istoriji agencije, pravna akcija protiv FRONTEX-a podneta je Sudu pravde EU za kršenje ljudskih prava.

FRONTEX nije uspeo da prekine svoje poslovanje u Grčkoj uprkos ozbiljnim, sistematskim i široko rasprostranjenim kršenjima osnovnih prava iz zakona EU.

Pravni postupak bez presedana protiv FRONTEX-a podneli su u utorak Sudu pravde EU advokati Omer Shatz i Iftach Cohen iz Front-Lex-a, Loica Lambert i  Mieke Van den Broeck iz advokatske mreže Progress, koju su ovlastili Panaiotis Dimitras i Leonie Scheffenbichler iz grčkog Helsinki Monitora, te Gabriel Green iz Front-Lex-a. Slučaj je pokrenut u ime dvojice tražilaca azila – maloletnice bez pratnje i žene – koje su, dok su tražile azil na tlu EU (Lezbos), nasilno odvedene, napadnute, opljačkane, otete, pritvorene, prisilno prebačene natrag na more, kolektivno proterani i na kraju napušteni na splavovima bez sredstava za plovidbu, hrane ili vode. Podnosioci zahteva su takođe bili žrtve drugih operacija „odbijanja“ tokom pokušaja traženja zaštite u EU.

Uprkos nespornim dokazima o ozbiljnim i trajnim kršenjima osnovnih prava, FRONTEX i njegov izvršni direktor Fabrice Leggeri nisu prekinuli aktivnosti Agencije u Egejskom moru, flagrantnom povredom Povelje EU o osnovnim pravima, Ugovora o Funkcionisanju EU i Uredbe o FRONTEX-u. Politika FRONTEX-a i Grčke ima za cilj zaustavljanje „migracije“ po svaku cenu. Ovaj sistematski i raširen napad na azilante krši pravo na azil, zabranu proterivanja i zabranu kolektivnog proterivanja i predstavlja zločine protiv čovečnosti. Ovo je prvi put da je FRONTEX izveden pred sud zbog kršenja ljudskih prava u svojih 17 godina rada.

Advokati Omer Shatz i Iftach Cohen iz Front-Lex-a kažu: „Gledali smo video snimke koji prikazuju najgore zločine koje je čovečanstvo moglo zamisliti i zabranilo ih. Gledali smo direktora FRONTEX-a Leggerija kako govori Parlamentu i Evropskoj komisiji da se ono što vidimo na ovim video snimcima zapravo ne dešava. Ali 10.000 žrtava potvrđuje: ove zločine svakodnevno čini agencija EU na teritoriji EU. Sud EU je odgovoran za zaštitu zakona o osnovnim pravima u EU. Do danas, Sud nikada nije preispitao ponašanje FRONTEX-a niti pružio pravni lek ogromnom broju njegovihi žrtava. Verujemo da će Sud saslušati žrtve, videti što svi vide, adresirati odgovornost na pograničnu agenciju EU i vratiti vladavinu zakona nad zemljama i morima EU.

Loica Lambert i Mieke Van den Broeck iz advokatske mreže Progress: „U EU i na njenim granicama migranti i ljudi koji im pomažu nepravedno su kriminalizovani. U isto vreme i na istim granicama, FRONTEX već godinama čini gruba kršenja međunarodnog i evropskog prava, izbegavajući krivično gonjenje. Vreme je da FRONTEX odgovara za zločine koje čini nad ljudima koji traže zaštitu i koji su prisiljeni da rizikuju živote na moru zbog nedostatka sigurnih i legalnih kanala za migraciju”.

Panaiotis Dimitras i Leonie Scheffenbichler iz kompanije GHM: „Dvoje kandidata su više puta uspešno došli na Lezbos, čak su i upoznali lokalnog akademika, imaju slike poznatih ostrvskih puteva. Ipak, grčke snage su ih brutalno proterale sa ostrva uz nadzor FRONTEX-a, kako Grčka tvrdi. Pravdu neće dobiti u Grčkoj, gde nema vladavine zakona. Oni zaslužuju pravdu u Evropi koja tvrdi da se pridržava vladavine zakona.“ / ibna