Podrška EU borbi protiv organizovanog kriminala

Podrška EU borbi protiv organizovanog kriminala

„Evropska unija u kontinuitetu podržava jačanje vladavine prava i borbu protiv organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini. Kroz ovaj projekat uspešno su preneseni znanje i iskustva iz naših zemalja članica što je ključno, jer je pranje novca važno pitanje koje se ne zaustavlja na granicama. Međutim, preuzimanje odgovornosti u nastavku reformskih procesa je na vlastima u BiH,“ istakao je ambasador Johann Sattler, šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini tokom završne konferencije Twinning projekta „Podrška borbi protiv pranja novca“.

U okviru ovog projekta, stručnjaci Evropske unije iz Austrije i Slovenije su podržali Bosnu i Hercegovinu u provođenju Akcionog plana za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH za period 2018-2022. Takođe, zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske unije, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) je dobila nove analitičke programe i potrebnu opremu za Sistem protiv pranja novca.

Ambasadorka Austrije u BiH, Ulrike Hartmann i ambasadorka Slovenije u BiH, Zorica Bukinac, čestitale su svim učesnicima projekta na zavidnim rezultatima postignutim kroz saradnju sa institucijama iz zemalja članica Evropske unije. Ističući da je pranje novca transnacionalni problem, saradnja sa lokalnim, regionalnim i institucijama iz Evropske unije je od izuzetne važnosti. Ambasadorke su istakle da je više od 2600 lokalnih stručnjaka prisustvovalo edukacijama te su obučeni za nastavak provođenje preporuka, kako bi se jačao ovaj sektor.

EU Delegacija u BiH naglašava u saopštenju za javnost da je Twinning projekat vredan dva miliona evra deo sveukupne podrške Evropske unije za jačanje vladavine prava i borbe protiv teškog kriminala. Kao što je istaknuto u nedavno objavljenom Izveštaju grupe nezavisnih stručnjaka koju je predvodio g. Priebe o pitanjima vladavine prava u BiH, Evropska unija poziva na poboljšanje primene posebnih istražnih radnji te povrata i zaplene nelegalno stečene imovine, čime bi se relevantnim institucijama pomoglo da unaprede funkcionisanje vladavine prava u Bosni i Hercegovini.