Podrška Kipru i traženje ciljanih mera protiv Turske od strane EU

Podrška Kipru i traženje ciljanih mera protiv Turske od strane EU

Stroga poruka Turskoj uključuje tekst zaključaka koje je jednoglasno usvojio Evropski savet o Turskoj.

Zaključci:

„Evropski savet podseća i potvrđuje prethodne zaključke Saveta i Evropskog veća, uključujući zaključke Evropskog veća od 22. marta 2018. godine koji snažno osuđuju nastavak ilegalnih akcija Turske u istočnom Mediteranu i Egejskom moru.

Evropski savet izražava ozbiljnu zabrinutost zbog trenutnih aktivnosti ilegalnog turskog bušenja u istočnom Mediteranu i žali što Turska još nije odgovorila na ponovljene pozive EU da prekine takve aktivnosti.

Evropski savet naglašava ozbiljan trenutni negativni uticaj koji takve nezakonite radnje imaju u čitavom nizu odnosa EU i Turske. Evropski savet poziva Tursku da pokaže uzdržanost, poštuje suverena prava Kipra i uzdrži se od takvih akcija.

Evropski savet odobrava poziv Komisiji i EEAS da bez odlaganja predlože opcije za odgovarajuće mere, uključujući i ciljane mere. EU će nastaviti da pažljivo prati razvoj događaja i spremna je da reaguje na odgovarajući način i u potpunoj solidarnosti sa Kiprom. Evropski savet će i dalje biti zadužen za ovo pitanje i shodno tome će se vratiti na njega”./ ibna