Politički lideri Kipra na sastanku Saveta odbacili Akincijev predlog

Politički lideri Kipra na sastanku Saveta odbacili Akincijev predlog

Piše: Michalis Michael

Predlog koji je podnijela strana kiparskih Turaka za zajedničko upravljanje kiparskim prirodnim plinom, kako je podnesen prethodnih dana, odbačen je kako se i očekivalo. Sastanak Saveta političkih lidera održan je u Limasolu, a zajedničko saopštenje ukazuje na namere Republike Kipar.

Konkretnije, navodi se da:

“Predlog lidera kiparskih Turaka Mustafe Akincija ne može biti prihvaćen jer dezorijentiše suštinu kiparskog problema i potrebu za ponovnim pokretanjem značajnih pregovora u cilju postizanja održivog i operativnog rešenja na osnovu rezolucija UN-a, principa i vrednosti Evropske unije.

Osim toga, Akincijev predlog sadrži odredbe koje ne služe dobronamernom interesu Republike Kipar i kiparskom narodu u celini.

Istovremeno, šefovi Saveta ovlastili su predsednika Republike da pruži obrazloženi odgovor na negativne tačke u predlogu Akincija, kako generalnom sekretaru UN-a, tako i ostalim primaocima njegovog pisma.“

Ministar Vasilis Palmas je rekao da je “ova izjava jednoglasna”, dodajući da će za pojedina pitanja koja se tiču kiparskog problema, svaka stranka izraziti svoja viđenja i stavove.

On je dodao da je današnja sednica “bila vrlo konstruktivna i veoma sadržajna diskusija. Svi dobro znamo da strane imaju različite pristupe i stavove o pojedinim pitanjima, kao što je to bio slučaj danas. Važan i suštinski deo ove seednice je jednoglasan pristup Akincijevom predlogu”.

Na pitanje kada će biti poslano pismo predsjednika Republike, Palmas je rekao da će “odmah biti pripremljeno sveobuhvatno pismo, u kojem će tačku po tačku biti odgovoreno na ono što proizlazi iz Akincijevog pisma i koje će biti poslano generalnom sekretaru UN i Akniciju”.

Govoreći o sadržaju pisma, Palmas je rekao da će biti ponovnljen „glavni cilj, koji je sveukupno rešenje kiparskog problema i, naravno, stvaranje dobrih uslova za nastavak razgovora koji su glavni cilj. Ovaj Akoncijev predlog stvara dezorijentaciju u suštini glavnog problema koji je rešenje kiparskog pitanja”./ ibna