Popis stanovništva u Severnoj Makedoniji prolazi zadovoljavajućim tempom i bez problema

Popis stanovništva u Severnoj Makedoniji prolazi zadovoljavajućim tempom i bez problema

Popis stanovništva u Severnoj Makedoniji, koji je počeo 5. septembra i trajaće do 30. septembra 2021. godine, sprovodi se zadovoljavajućim tempom i bez ikakvih problema, rekao je šef Nacionalne statističke službe zemlje Apostol Simovski.

On je rekao da su i Vlada i opozicija podržale ovaj proces i da je to pozitivno.

Simovski je dodao da je procenat građana koji odbijaju registraciju zanemarljiv, ali je naglasio da će oni koji uporno odbijaju registraciju biti suočeni sa sankcijama prema zakonu. On je čak pojasnio da će novčane kazne za one koji odbiju registraciju iznositi 300 evra.

Do juče je registrovano više od 600.000 građana. Samo prekjuče je registrovano 100.000 građana Severne Makedonije, a ovim tempom će se popis stanovništva ubrzati i sve će biti obrađeno na vreme, rekao je Simovski.

Šef Nacionalne statističke službe Severne Makedonije takođe je primetio da je moguće da rezultat popisa stanovništva pokaže da je broj građana 1.800.000, ali se uzdržao od toga da to prejudicira.

U ovoj zemlji popis stanovništva nije organizovan skoro 20 godina.

Poslednji popis stanovništva održan je 2002. godine, dok je drugi koji je trebalo da počne u oktobru 2011. godine prekinut nekoliko dana pre njegovog završetka zbog žestokih neslaganja između članova državne komisije zadužene za njegovo sprovođenje na nacionalnoj osnovi.

Od tada su propali svi pokušaji postizanja konsenzusa i sprovođenja popisa stanovništva, što odražava međusobnu sumnju između dve velike etničke zajednice u zemlji (Makedonaca i Albanaca) u pogledu udela stanovništva svake od njih u zemlji.

Prema popisu iz 2002. godine, u zemlji je živelo približno 2.020.000 ljudi.

U tom popisu, 64,18% se izjasnilo kao Makedonci, a 25,17% kao Albanci. Procenat od 3,85% izjasnilo se da su Turci, 2,66% Romi, 1,8% Srbi, 0,85% Bošnjaci i 0,5% „Vlasi“. Pripadnici drugih etničkih grupa činili su 1%. Na popisu iz 2002. godine 422 osobe izjasnile su se po nacionalnosti kao Grci . /ibna