Poslanici u državnom BiH Parlamentu upozoravaju na slučaj Crne Gore

Poslanici u državnom BiH Parlamentu upozoravaju na slučaj Crne Gore

Odbrana interesa države Bosne i Hercegovine i građana u severozapadnom delu BiH nema cenu rečeno je na današnjoj konferencij iza novinare na kojoj su o problemu odlaganja nuklearnog i radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska Gora govorili poslanici u Parlamentarnoj skupštini BiH i članovi Zelenog kluba Saša Magazinović, Jasmin Emrić i Edita Đapo.

Magazinović je kazao da je u Savetu ministara BiH učinjeno nekoliko koraka napred kada je u pitanju odbrana Bosne i Hercegovine od namere Republike Hrvatske da skladišti nuklearni i radioaktivni otpad na granici sa BiH.

Kako javlja FENA, istaknuo je da u ovoj priči nema ni pozicije, ni opozicije, da svi rade zajedno, te da ne bi trebalo biti ni Srba, ni Hrvata ni Bošnjaka ni ostalih, nego da u fokusu treba biti BiH i opasnost od namere susedne države da skladišti nuklearni otpad u “našem dvorištu”.

Istakao je da je u  poslednjih nekoliko meseci učinjeno više nego u proteklih nekoliko godina.

Po njegovim rečima, taj proces je stao na Savetu ministara BiH, tako što je ministarka spoljnih poslova BiH Bisera Turković praktično stavila veto.

Komentaeišući svaku od navedenih stvari, kazao je da je ministarka Turković „hronično neinformisan ministar, budući da se pozvala na gomilanje radnih grupa, ne znajući da je i sama glasala za ukidanje tih koje su nekada postojale“.

Dodao je da je apsolutno netačno da Hrvatska ništa ne radi. Napomenuo je da je nedavno raspisan tender za izradu studije uticaja na okoliu, „izuzetno bitan korak institucija Republike Hrvatske i alarm za BiH“.

Pozvao je sve u Savetu ministara BiH, opozicione stranke, nevladin sektor, akademsku zajednicu i sve koji mogu pomoći da se uključe, „da zajednički radimo, da imamo sinergijski efekat“.

Poslanik u državnom parlamentu Jasmin Emrić je napomenuo da problem odlaganja radioaktivnog i nukleranog otpada na granici sa BiH traje više od 20 godina.

Napomenuo je da poziv vlastima Republike Hrvatske da se to dobrosusedski reši nisu prihvaćeni, „Republika Hrvatska nas nije prihvatila kao partnera“.

Poslanica u državnom parlamentu Edita Đapo je kazala da je na jednoj od sednica Saveta ministara BiH imenovan koordinacijski tim koji je predložio osnivanje ekspertnog i pravnog tima.

“Hrvatska je objavila tender ili javni poziv za izradu studije uticaja na okolinu. Kada ta studija bude gotova, BiH može reagovati. Međutim, mi mislimo da će tada biti jako kasno da reagujemo. Želimo da ovaj ekspertni tim u isto vreme kada kuća koja dobije tender u Hrvatskoj bude radila studiju, uzimala uzorke vode, zemlje ili uzorke iz nuklearne elektrane Krško, da to u isto vrijeme rade i naši eksperti,” navela je Đapo.