Potvrđen kreditni rejting BiH

Potvrđen kreditni rejting BiH

Međunarodna rejting agencija Standard and Poor’s (S&P) potvrdila je kreditni rejting Bosne i Hercegovine, koji glasi „B“ s pozitivnim izgledima.

“U obrazloženju potvrde rejtinga, analitičari ove agencije navode je ekonomija BiH, uprkos dugoročnoj političkoj podeljenosti, nastavila rasti. Agencija predviđa rast BDP-a od 2,7% u naredne četiri godine. Rezultati u fiskalnoj sferi su glavni faktor koji podupire kreditni rejting, jer se očekuje da će neto dug opšte vlade ostati ispod 30% BDP-a i da će imati povoljnu ročnu strukturu. Pozitivno je ocenjena i kvaliteta regulative u oblasti bankarstva,” navodi se u saopštenju.

CBBH dodaje da su pozitivni izgledi bazirani na iskazanom opredelenju vlasti u BiH da nastave sa strukturalnim reformama i da u narednih 6 do 12 meseci postignu dogovor o aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF). Reforme bi se, prema očekivanjima analitičara, mogle odnositi na smanjenje tereta troškova rada i poboljšanje upravljanja javnim preduzećima.

“Prema navodima analitičara, kreditni rejting može biti povećan ukoliko dođe do stabilizacije unutrašnjih odnosa i postizanja konsenzusa u pogledu promovisanja ekonomskog rasta i strukturalnih reformi. Rejting također može biti povećan ukoliko dođe do snažnijeg ekonomskog rasta. S druge strane, analitičari upozoravaju da do smanjenja izgleda kreditnog rejtinga može doći u slučaju eskalacije političkih tenzija koje bi, između ostalog, ometale ekonomski rast,” navodi CBBH.

U saopštenju za javnost se zakključuje da je sadašnji rejting aktuelan od 8. marta 2019. godine, kad je ova agencija poboljšala izglede sa stabilnih na pozitivne, što je bilo prvo poboljšanje u izgledima za dugoročni S&P rejting BiH od 2012. godine.