Povratak mermernih skulptura sa Partenona još jednom u centru pažnje

Povratak mermernih skulptura sa Partenona još jednom u centru pažnje

Alexis Tsipras poziva vladu da zahteva povratak mermernih skulptura sa Partenona iz Velike Britanije, opisujući Mitsotakisovu izjavu listu Observer da će skulpture „pozajmiti“ povodom 200. godišnjice grčke revolucije 2021. godine kao “naivnu”.

“S obzirom na važnost 2021. godine, predložiću Borisu: “Kao prvi korak, Partenonske skulpture treba poslati u Atinu kao pozajmicu na određeni period”, izjavio je grčki premijer Observeru. Čak je predložio razmenu eksponata između Grčke i Velike Britanije. Istovremeno, napomenuo je da će zahtev za konačnim povratkom skulptura i dalje ostati na stolu, napomenuvši da je britansko insistiranje da nema ništa od toga, “neopravdan razlog”.

Međutim, primedbe o zaduživanju izazvale su snažne reakcije glavne opozicione stranke u Grčkoj. Glavni problem je u tome što je rasprava o pozajmljivanju skulptura otvorila put uspostavljanju britanskog vlasništva nad skulpturama uklonjenim sa Akropolja i preseljenim u London 1806. godine.

Iako je Ministarstvo kulture želelo da demantuje da je premijer pokrenuo pitanje pozajmljivanja, portparol britanskog muzeja u listu “Nea” jasno je rekao da je uslov za bilo kakvu raspravu o pozajmici “priznanje da je njihov legalni vlasnik Britanija a ne Grčka “. Posuđivanje skulptura sa Partenona ni na koji način ne bi predstavljala prihvatanje njihovog britanskog vlasništva, prokomentarisao je ministar kulture.

“Gospodin Mitsotakis je naivan, u najmanju ruku, jer inicijativa da se mermerne skulpture sa Partenona omogućiće da se Britanski muzej danas pojavi kao njihov zakoniti vlasnik,” rekao je Al. Tsipras. U isto vreme, poziva vladu da „prestane da Britancima deli dobre karte, i umesto da potpiše papire o pozajmici Muzeju, treba da, povodom 200. godišnjice grčke revolucije i uz svetsku podršku, zahteva definitivan povratak mermernih skulptura sa Partenona“.

„Ukradene partenonske skulpture moraju se trajno vratiti u Grčku. To je jedino što tražimo,”izjavila je Fofi Gennimata, predsednica Pokreta za promene. “Mitsotakis je to sam trebao shvatiti, posebno nakon fijaska njegovog predloga za pozajmljivanje”, naglašava ona. / ibna