back to top
NaslovnicaAlo.rsPOZITIVNE VIJESTI ZA STARIJE OSOBE: Povećanje penzija u 2024. godini

POZITIVNE VIJESTI ZA STARIJE OSOBE: Povećanje penzija u 2024. godini

On je naglasio da su na osnovu pokazatelja o naplaćenim doprinosima za period januar-april 2024. godine, razloga za optimizam, jer su rezultati bolji i od planiranih za 8,8 milijardi ili za 3,5 odsto i od uporednog perioda u prethodnoj godini za 32,5 milijardi dinara, odnosno za 14,1 odsto.

– Prvobitnim planom predviđeno je da učešće transfera u finansiranju Fonda bude 20,6 odsto, a nakon dva rebalansa, zbog vanrednog povećanja penzija i zbog isplate pomoći, poslovnu godinu smo završili sa 19,9 odsto. Ako bismo izdvojili čiste dotacije, kao nedostajuća sredstva za isplatu penzija, transferi iz budžeta u 2023. godini bi iznosili 13,5 procenata – istakao je Ognjenović.

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje usvajio je nedavno završni račun Fonda za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine. Ukupni prihodi i primanja Fonda od prodaje nefinansijske imovine u 2023. godini ostvareni u iznosu od 934,26 milijardi dinara, a ukupni rashodi i izdaci Fonda za nefinansijsku imovinu u navedenom periodu iznose 932,18 milijardi dinara.

- Advertisement -

– U 2023. godini nastavili smo trend suficita, koji ostvarujemo od 2021, a rekordni suficit je bio 2022. godine. Veoma je važno da su u 2023. sve planirane aktivnosti Fonda ostvarene uz rashode u okvirima plana. Isplata prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja vršena je redovno, a penzije i naknade korisnika od isplate za januar i za oktobar 2023. godine ukupno su uvećane su za 18,3 odsto – rezimira direktor Ognjenović.

On navodi da su u novembru 2023. svim korisnicima isplatili novčanu pomoć u visini od 20.000 dinara. Uz bolju naplatu doprinosa sve obaveze su uspešno realizovane i godinu smo završili sa suficitom. Ovo je još jedan pokazatelj kako stabilne fiskalne politike, tako i načina na koji se država ophodi prema našim korisnicima, s obzirom na to da od prošle godine imamo i usklađivanje penzija prema neto zaradama, što je po korisnike najpovoljnija opcija

Učešće prihoda od doprinosa u strukturi finansiranja Fonda u 2023. iznosilo je 79 odsto, a transferi iz republičkog budžeta činili su 19,9 procenata. Prihodi od doprinos za PIO i tokom prethodne godine naplaćeni su za 31,6 milijardi dinara više od planiranog, iako je od 1. januara 2023. godine smanjena stopa doprinosa za PIO na teret poslodavca sa 25 na 24 odsto.

Izvor: ( www.alo.rs / Ibna.rs )

- Advertisement -

Najnovije objave

ZVEZDA KORAK BLIŽE FINALU: Crveno-beli ponovo savladali FMP i čekaju protivnika u borbi za treći trofej u sezoni!

FMP - CRVENA ZVEZDA TOK MEČA: Prva četvrtina: 2. minut - Nakon uvodnih poena Davidovca, Roberts sa 1....

RJEŠENJE ZA SRČANU SLABOST: Ugradnja CRT pejsmejkera u Opštoj bolnici Subotica

Implantacija CRT aparata predstavlja vrhunac tehnologije u lečenju srčane insuficijencije u subotičkoj Opštoj bolnici...

ZVEZDA KORAK BLIŽE FINALU: Crveno-beli ponovo savladali FMP i čekaju protivnika u borbi za treći trofej u sezoni!

FMP - CRVENA ZVEZDA TOK MEČA: Prva četvrtina: 2. minut - Nakon uvodnih poena Davidovca, Roberts sa 1....