Pravosuđe BiH izriče niske kazne za terorizam

Pravosuđe BiH izriče niske kazne za terorizam

Prosečne zatvorske kazne u Bosni i Hercegovini izrečene osobama koje su uključene u aktivnosti vezane za terorizam, uključujući borbe u Siriji ili pokušaje pridruživanja terorističkim organizacijama je 22 meseca, dok su sudovi u Sjedinjenim Državama izrekli prosečnoi 13,5 godina zatvora za slične zločine, kaže analitičar američke vanjske politike i bezbednosti Adrian Shtuni za medije u BiH.

Shtuni je istakao da su sudovi u BiH izrekli neke od najkraćih kazni na Balkanu ljudima koji su bili uključeni u terorističke aktivnosti, što je, kako je rekao, beskorisno ako ne postoje programi za rad sa povratnicima koji su se priključili terorističkim organizacijama.

“Po mom mišljenju, socijalni i nacionalno bezbednosni rizik od boraca koji se vraćaju neizbežno će se povećati ako zemlja ne uspe uspostaviti sveobuhvatan pristup za pravilno kažnjavanje onih s krvlju na rukama koji otvoreno nastavljaju podržavati ideologiju islamske države, a potrebno je za rehabilitaciju drugih, a posebno djece”, rekao je Shtuni.

On je dodao da bi bilo nerazumno da se nadamo da će takve osobe ame sanirati i da će doći do njihove reintegracije u društvu kao što je BiH, sa svojim brojnim strukturnim problemima, visokom stopom nezaposlenosti i društveno-političkim pitanjima.

“Moramo prihvatiti da neki borci koji se vraćaju nikada neće odustati od svoje ideologije ili lojalnost Islamskoj državi i svojih terorističkih ciljeva. Drugim rečima, oni se nikada neće rehabilitirati i oni će predstavljati stalnu pretnju jer su spremni umrijeti za takvo šta”, izjavio je Shtuni.

Američki stručnjak je istakao da nisu svi sledbenici Islamske države i terorističke ideologije u BiH otišli u rat u Siriji ili Iraku, što znači da borci koji se vraćaju ne dolaze u neutralnu oblast. Prema njegovim riječima, od svih balkanskih zemalja većina žena i dece koji su se pridružili stranim teroristima dolazi iz BiH.

“Deca se tretiraju kao žrtve zato što nisu izabrali da napuste ili se rode u Siriji ili Iraku. Međutim, sa bezbednosnog gledišta, nemoguće je ignorisati činjenicu da su neki od njih prošli vojnu obuku u terorističkim kampovima, da su su veoma indoktrinirani, da su učestvovali u bitkama, pa čak i smaknućima i odrubljivanju glava zatvorenika”, objasnio je Shtuni.

Shtuni je rekao da postoje dokazi da su brojne žene koje su otišle u Siriju i Irak radikalizovane i regrutovane u ime Islamske države i da su neke čak i učestvovale u borbama.

“Efikasno bavljenje međunarodnim terorizmom će tražiti dugoročno strateško planiranje i tehničku i finansijsku podršku u cilju izgradnje potrebnih kapaciteta”, zaključio je Shtuni.