Predsednik slovenačkog parlamenta rekao je da će ubrzati proces proširenja

Predsednik slovenačkog parlamenta rekao je da će ubrzati proces proširenja

Predsednik Narodne skupštine Slovenije Igor Zorčič rekao je da će Slovenija nastojati da ubrza proces proširenja tokom svog predsedavanja EU, tokom učešća na samitu Evropskog parlamenta i parlamentarnih govornika sa zapadnog Balkana u Briselu, održanom u ponedeljak, na kom je istaknuta uloga parlamenata proces proširenja.

Za Sloveniju je sastanak bio zanimljiv uglavnom sa aspekta predsedavanja Savetom EU, budući da je zapadni Balkan jedan od prioriteta predsedavanja, rekao je Zorčič novinarima u Briselu nakon sastanka.

On veruje da su signali sa sastanka ukazali na veliki izazov za slovenačko predsedništvo.

Rasprava je pokazala da je „ideja procesa proširenja i dalje veoma živa i uživa podršku u širem parlamentarnom segmentu“.

Međutim, takođe je primetio neke bilateralne podele, uključujući sukob između Severne Makedonije i Bugarske, pri čemu je Sofija blokirala pregovore o pristupanju sa Skopljem oko makedonskog jezika i identiteta.

Zorčič je nagovestio da će Slovenija tokom predsedavanja pokušati da ubrza proces integracije regiona u EU. Zemlja razmišlja da bude domaćin sastanka parlamentarnih predsednika sa Zapadnog Balkana.

„Zemlje zapadnog Balkana su u našem bliskom susedstvu, istorijski smo povezani i imamo dobro razvijenu ekonomsku saradnju, što nas čini motivisanijima da se EU proširi na zemlje u regionu“, rekao je Zorčič na sastanku, a citirala ga je stalna misija Slovenije u Briselu.

Upozorio je na negativne aspekte usporavanja procesa proširenja. „Dalje odlaganje procesa integracije štetilo bi zemljama zapadnog Balkana, koje su posvećene idejama EU, kao i evropskim naporima da se osigura trajni mir, stabilnost i saradnja u regionu i uspostave evropski standardi i vrednosti“, rekao je predsednik Parlamenta.

Na poziv predsednika Evropskog parlamenta Davida Sasolija, samitu su pored Zorčiča prisustvovali i predsednici parlamenata iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Severne Makedonije i Srbije i potpredsednik portugalskog parlamenta.

U zajedničkoj izjavi, oni su potvrdili centralnu ulogu parlamenata u pokretanju procesa proširenja. „U zajedničkoj izjavi pozvali smo Savet EU da ispuni svoja obećanja i hitno preduzme odlučne mere za ubrzavanje procesa proširenja“, rekao je Sassoli.