Predstavnici međunarodne zajednice u BiH zahtevaju formiranje institucija vlasti

Predstavnici međunarodne zajednice u BiH zahtevaju formiranje institucija vlasti

Formiranje institucija vlasti i stalni napredak ka reformama koje su u skladu sa postojećim vanjskopolitičkim ciljevima i obavezama ključni su koraci za državu i njenu budućnost, istakle su u zajedničkoj izjavi ambasade SAD, Velike Britanije, Nemačke, Francuske i Italije u Bosni i Hercegovini .

Izjavu je podržala i Delegacija EU u BiH.

„Odluka o odgađanju sednice Predsedništva BiH naglašava potrebu za kompromisom i postizanjem konsenzusa među političkim strankama i liderima BiH.

I dalje smo posvećeni osiguranju mira i stabilnosti koji će doneti prosperitet svim građanima BiH. Formiranje vlasti i stalni napredak ka reformama koje su u skladu sa postojećim vanjskopolitičkim ciljevima i obavezama, ključni su naredni koraci za BiH i njenu budućnost.

Ponovno potvrđujemo svoje čvrsto opredelenje za jake i efikasne državne institucije i pozivamo sve političke lidere da u potpunosti poštuju ustav i zakone BiH”, piše u izjavi međunarodnih predstavnika.

Odlazeći šef Delegacije EU u BiH, Lars Gunnar Wigemark, rekao je u razgovoru za BiH novine da BiH treba da razmotri opciju vanrednih izbora ukoliko se ne postigne rešenje problema u implementaciji izbornih rezultata.

Wigemark smatra da je važno pronaći način da se u zadanom roku do 5. septembra realizuje sporazum koji su potpisali lideri SDA, HDZ i SNSD.

„Nije nemoguće, sa dovoljno dobre volje, razgovarati o svim detaljima. Ali neki stalno postavljaju pitanja i osporavaju, da li su to dobre ili loše namjere … Neka Predsedništvo BiH odigra svoju ulogu, a to uključuje imenovanje predsedavajućeg Saveta ministara, jer je postupak verifikacije kandidata već završen“, rekao je on.

Prema Wigemarku, sledeći korak je postizanje dogovora i slanje imena predsedavajućeg Parlamentarnoj skupštini BiH. Ono što ostaje je rasprava u Parlamentu, tako da bi bilo moguće unutar parlamenta razmotriti mogućnost da se zatraži ponavljanje postupka.

„Nemate instrument prevremenih izbora ovde u BiH, a pretpostavljam da bi se u većini zemalja, ukoliko se ne postigne dogovor, dogodili novi izbori. Ako mogu da dam preporuku, to bi bilo to. Iscrpili ste mandat ranijeg saziva, nema rezultata izbora i zemlja je u zastoju. Čak i na Kosovu imate nove izbore. Ako Kosovo to može učiniti, mislim da može i Bi “, rekao je Vigemark u intervjuu./ibna