Predstavnik BiH učestvovao u video konferenciji SEDM inicijative

Predstavnik BiH učestvovao u video konferenciji SEDM inicijative

U okviru Inicijative ministara odbrane zemalja jugoistočne Evrope – SEDM (South East Europe Defence Ministerial meeting) danas je održana video-konferencija, na kojoj je iz sedišta Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine u Sarajevu učestvovao i zamenik ministra odbrane BiH Mijo Krešić.

Konferencija je organizovana od kopredsedavajućih SEDM-a – Republike Albanije i Republike Grčke, a učesnici konferencije bili su predstavnici ministarstava odbrane članica ove regionalne inicijative.

“Učesnici sastanka su još jednom naglasili značaj SEDM-a, kao regionalnog foruma koji je fokusiran na poboljšavanje dobrosusedskih odnosa, povećanje regionalne bezbednosti i razvijanju regionalnih mehanizama za upravljanje krizama,” kaže se u saopštenju Ministarstva odbrane BiH.

Na kraju sastanka usaglašena je i prihvaćena „Zajednička izjava“ ministara odbrane zemalja članica SEDM-a.

Inicijativa ministara odbrane zemalja jugoistočne Evrope SEDM (South-Eastern Europe Defence Ministerial) se održava od 1996. godine.

Zemlje članice SEDM-a su Albanija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Grčka, Italija, Crna Gora, Rumunija, Slovenija, Srbija, Turska, Ukrajina, Sjedinjene Američke Države i Gruzija, dok status posmatrača ima Moldavija.

Sastanci SEDM-a na nivou ministara odbrane i zamenika načelnika generalštabova oružanih snaga zemalja članica održavaju se jednom godišnje.

“Cilj zajedničkih aktivnosti je da se promoviše regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi, jačanje regionalnih kapaciteta obrane i zajedničkih aktivnosti kroz određene projekte unutar ove inicijative, kao i uspostavljanja veza za olakšavanje integracije u evroatlantske institucije,” saopšteno je iz Kancelarije za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH.