Pregovori pod pretnjom oružjem nisu mogući, kaže Anastasiades

Pregovori pod pretnjom oružjem nisu mogući, kaže Anastasiades

Drskost Turske sada je prešla granice prolaznog prestupa

Autor: Michalis Michael

Nemoguće je pregovarati o kiparskom pitanju, pod pretnjom oružja i prisustva turskih brodova za bušenje u kiparskoj Ekskluzivnoj ekonomskoj zoni (EEZ), rekao je predsednik Republike Kipar Nicos Anastasiades u intervjuu grčkom listu “TA NEA”. Istovremeno, Anastasiades ostavlja otvorenu mogućnost žalbe Savetu bezbednosti UN-a o pitanju Famaguste i ističe da je inicijativa za trilateralni sastanak o kiparskom pitanju sada na generalnom sekretaru UN-a.

Anastasiades naglašava da nedavne izjave turskog ministra spoljnih poslova utiču na kiparske Grke i kiparske Turke i izazivaju ozbiljnu zabrinutost. “Nadam se da će svi, a posebno Turska, doprineti stvaranju klime koja će omogućiti da generalni sekretar UN sazove novi samit o kiparskom pitanju”, istakao je on. Što se tiče mogućnosti vođenja pregovora dok su turski brodovi za bušenje u kiparskom EEZ, Anastasiades naglašava da se to ne može dogoditi i ističe da je to jednoglasan stav svih političkih stranaka. “Ako se ilegalne radnje Turske ne okončaju, ne postoji način da se pregovara pod prijetnjom oružja i očekuje da je moguće dobiti ishod prihvatljiv za obje zajednice”.

Predsednik Anastasiades naziva pitanje Famaguste provokacijom, u trenutku kada postoji pokušaj stvaranja pozitivne klime. “Ne tumačim ono što se događa kao čisto provokaciju kiparskih Turaka ako nije bilo ohrabrenja, saglasnosti ili čak diktata iz Turske”, kaže on i dodaje da strana kiparskih Grka razmatra to pitanje na nacionalnom Savetu za bezbednost i verovatno će se pozvati na zakonske mere u skladu sa međunarodnim pravom.

Na pitanje da li će Republika Kipar tražiti dalje sankcije EU protiv Turske, Anastasiades napominje da je drskost Turske sada prešla granice prolaznog prestupa. „Ne zanemarujem poteškoće ni sa evropske ni od drugih snaga, koje uprkos priznavanju da su akcije Turske nezakonite, a delom i zbog interesa, izgleda nisu odlučne da preduzmu takve mere koje bi zapravo koštale Tursku. Ali nastavićemo da se borimo i nadam se da će se u nekom trenutku klima promeniti“, kaže on ./ibna