Preko 22% ljudi u Severnoj Makedoniji živi u siromaštvu

Preko 22% ljudi u Severnoj Makedoniji živi u siromaštvu

Podaci dobijeni od Crvenog krsta u Severnoj Makedoniji ukazuju da se 22,2% stanovništva u zemlji smatra siromašnim. Tokom godišnje konferencije pod nazivom „Nedelja solidarnosti“, generalni sekretar Crvenog krsta, Sait Saiti, rekao je da su brojke koje se tiču siromaštva razlog za zabrinutost.

“Siromaštvo ne znači samo nedostatak hrane. Takođe mislimo na kulturno, ekonomsko i materijalno siromaštvo. Uzimajući sve ovo u obzir, naši podaci ukazuju da 22% ljudi u ovoj zemlji živi u siromaštvu”, rekao je Saiti.

Blaže Josifovski, iz nevladine organizacije “Site Siti”, kaže da je siromaštvo u Severnoj Makedoniji poraslo za jedan posto, dodajući da je u 2017. godini broj ljudi na granici siromaštva iznosio 460.000.

Prema Crvenom krstu, u svetu živi preko dve milijarde siromašnih. / ibna /