Prekogranična saradnja između BiH i Crne Gore

Prekogranična saradnja između BiH i Crne Gore

Promocija zapošljavanja, zaštite okoline i promocije turizma su tematski prioriteti projekata koji će se provoditi od 2014. do 2020. godine, u okviru Programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Kao što je istaknuto u utorak, tokom predstavljanja ovog programa, ovo su projekti koje finansira Evropska unija iz fonda IPA II (Instrument za pretpristupnu pomoć). U tu svrhu izdvojeno je 8,4 miliona evra.

Nada Bojanić iz Direkcije za evropske integracije BiH izjavila je da je prekogranična saradnja između BiH i Crne Gore u okviru prethodnog programa IPA I započela 2007. godine sa 35 projekata koji su implementirani.

Ovi projekti su podržali skoro sve ideje i predloge, koji su iznosili oko sedam miliona evra investicija. Neki od ovih projekata su promovisani kao primeri dobre prakse u regionu, uključujući projekat Via Dinarica.

U sadašnjoj fazi programa, 8,4 miliona eura je dostupno iz IPA, a kada se doda 15 posto obaveznog sufinansiranja, to ukupno izosi oko 9,7 miliona evra. Prvi poziv je raspisan 2016. godine, a odobrena su samo tri projekta, tako da planirana sredstva nisu ugovorena. Delegacija EU u BiH jednostavno nije bila zadovoljna kvalitetom dostavljenih projektnih prijedloga, tako da je ugovoreno samo 900.000 evra”, rekla je Bojanić.

Činjenica da su samo tri projekta ispunila kriterije Delegacije EU, dodala je ona, bila je razlog za rad na kapacitetima potencijalnih aplikanata. Bojanić je dodala da je najavljen još jedan poziv, čiji se rezultati očekuju na jesen, te da će biti odobreni veći iznosi.

“Ono što je ostalo u prethodnom pozivu nije izgubljeno, već je spojeno sa sredstvima koja su ranije planirana za drugi poziv, pa računamo da će biti ugovorena”, rekla je Bojanić, dodajući da je najava trećeg poziva planirana za u drugoj polovini 2020. godine.

Programska oblast obuhvata ukupno 70 opština u obe zemlje – 56 u Bosni i Hercegovini i 14 u Crnoj Gori. Opšti cilj je ubrzanje zajedničkog održivog razvoja prekograničnog područja, njegovih ekonomskih, kulturnih, prirodnih i ljudskih resursa.