Prihod od turizma u martu u Grčkoj pao za 71%

Prihod od turizma u martu u Grčkoj pao za 71%

U martu je, kako se i očekivalo, zabeležen visok pritisak na prihod od putovanja, jer je to bio prvi mesec primena blokade zbog širenja koronavirusa. Međutim, to je i prvi pokazatelj pritiska na turističku industriju i presudni letni period.

Konkretno, prihodi u martu 2020. godine beleže pad od 71%, i iznose 92 miliona evra, u poređenju sa 318 miliona evra u istom mesecu 2019. godine, dok je pad od 75,7% primećen u putnim troškovima (mart 2020: 61 milion EUR, mart 2019: 250 miliona EUR).

Pad prihoda od putovanja usladio je zbog smanjenja dolaznog turističkog saobraćaja za 46,8%, kao i smanjenja prosečnih troškova po putovanju za 45,7%. Neto prihod od turističkih usluga čini 1,8% robnog deficita i doprinosi 8,9% ukupnog neto prihoda od usluga.

Prihod od rezidenata zemalja EU-27 smanjen je za 67,2%, na 43 miliona evra, dok je prihod od zemalja koje nisu članice EU-a opao za 74,0%. Pad prihoda rezidenata zemalja EU-27 rezultat je smanjenja prihoda od stanovnika evrozone za 71,9%, kao i prihoda rezidenata zemalja EU-27 izvan evrozone za 48,2%, koji iznosi 14 miliona evra.

Konkretno, u odnosu na najvažnije zemlje porekla putnika, prihodi iz Nemačke smanjeni su za 82,0% i iznose šest miliona evra, dok su oni iz Francuske smanjeni za 51,1% i iznosili su pet miliona evra. Od zemalja koje nisu članice EU-27 prihodi Velike Britanije su pali za 82,5%, na pet miliona eura. Prihod od gostiju iz SAD opao je za 79,3% na devet miliona evra, dok je prihod od turista iz Rusije opao za 62,4%, na dva miliona evra. / Ibna