Pripremna video konferencija za samit EUMed 7 biće održana danas

Pripremna video konferencija za samit EUMed 7 biće održana danas

U četvrtak će biti održana telekonferencija između ministara evropskih poslova EUMed 7 grupe, koja obuhvata zemlje Portugal, Francusku, Španiju, Italiju, Grčku, Kipar i Maltu, a u njima će učestvovati zamenik ministra spoljnih poslova Grčke, Miltiadis Barvitsiotis.

Telekonferencija će biti pripremna za samit EUMed7, inicijativu koju je pokrenuo bivši grčki premijer Alexis Tsipras, a koju će uskoro organizovati Francuska.

Raspravljaće se o pitanjima od evropskog interesa, uključujući plan za oporavak Evrope i izlaz iz krize. Pored toga, na dnevni red su uvrštene i temekoje se odnose na budućnost Evrope i lekcije naučene iz krize.

Na kraju telekonferencije biće usvojena Zajednička izjava-deklaracija u kojoj će biti naglašeno da su evropska koordinacija i solidarnost najveće prednosti za rešavanje krize. Tekst Deklaracije uključiće poseban izveštaj o situaciji na Istočnom Mediteranu. / ibna