Procesuirani ratni zločini na mapi

Procesuirani ratni zločini na mapi

Šef Misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini (BiH), Kathleen Kavalec, i predsednik Visokog sudskog i tužilačkog saveta BiH (VSTS), Milan Tegeltija, potpisali su danas Memorandum o razumevanju o primopredaji Mape procesuiranih ratnih zločina u BiH.

OEBS Misija u BiH, u saopštenju za javnost, pojašnjava da Mapa procesuiranih ratnih zločina u BiH, koju je 2014. godine pokrenula Misija, predstavlja interaktivni online alat koji sadrži ažurirane informacije o predmetima ratnih zločina okončanim pred pravosuđem u BiH. Krajnji cilj Mape je da poveća transparentnost procesuiranja predmeta ratnih zločina u BiH i da omogući javnosti da bolje razume rad pravosuđa na predmetima ratnih zločina.

Misija OEBS-a u BiH smatra da ključnu ulogu u prikupljanju i distribuciji sudskih odluka i pravnih mišljenja ima Centar za sudsku dokumentaciju VSTS-a.

„Da bi se osigurala dugoročna održivost Mape procesuiranih ratnih zločina u BiH, Misija je identifikovala ovaj Centar kao najprikladniju organizacionu jedinicu koja će upravljati informacijama prikazanim na Mapi i ažurirati ih. Misija čvrsto veruje da VSTS treba da pruži dalju podršku Centru za sudsku dokumentaciju kroz jačanje, kako njegovog kapaciteta, tako i uloge unutar Savjta“, rekla je Kathleen Kavalec, šef Misije OEBS-a u BiH.

Predsednik VSTS-a BiH Milan Tegeltija se zahvalio Misiji OEBS-a u BiH za kontinuiranu podršku koju OEBS dugi niz godina pruža u oblasti zaštite ljudskih prava i vladavine prava uopšte. Naglasio je da VSTS BiH sa zadovoljstvom od OEBS-a preuzima Mapu procesuiranih ratnih zločina koja je kreirana sa ciljem da se široj javnosti pruže sažete informacije o svim presuđenim slučajevima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.

„Uveren sam da će Savet i Misija OEBS-a u BiH nastaviti partnersku saradnju, ne samo u oblasti procesuiranja predmeta ratnih zločina, već i u naporima usmerenim ka preduzimanju sistematskih mera za unapređenje celokupnog pravosuđa u BiH,“ izjavio je Tegeltija.

Mapa procesuiranih ratnih zločina u BiH takođe ima za cilj da premosti jaz između pravosuđa koje vodi istrage i procesuira predmete ratne zločine, sa jedne strane, i javnosti koja ima potrebu za pristupom verodostojnim informacijama o okončanim predmetima, sa druge strane./ibna