Promene Ustava BiH potrebne su da bi se ispunili zahtevi za članstvo u EU, kaže Varhelyi

Promene Ustava BiH potrebne su da bi se ispunili zahtevi za članstvo u EU, kaže Varhelyi

Bosna i Hercegovina je od 2018. napravila neke „značajne korake“ na svom putu ka članstvu u EU, ali „većina suštinskih pitanja ostaje na čekanju“, rekao je evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelyi u sredu u Evropskom parlamentu na raspravi 2019. -2020 Izveštaj o napretku BiH.

Varhelyi je napomenuo da je Evropska komisija usvojila Mišljenje i analitički izveštaj o prijavi za članstvo BiH u EU i definisala 14 ključnih prioriteta koje država treba ispuniti pre otvaranja pristupnih pregovora. Te prioritete podržao je i Savet EU.

„Kao što sam rekao političkim liderima Bosne i Hercegovine tokom protekle godine, mi u Komisiji spremni smo da ispunimo obećanja, uključujući i status kandidata, pod uslovom da Bosna i Hercegovina takođe pruži konkretne rezultate u ispunjavanju 14 ključnih prioriteta. Održaću svoje obećanje; ako lideri Bosne i Hercegovine budu ispunili svoje mi takođe ispunjavamo! “, rekao je Varhelyi.

Dodao je da bi BiH trebala “maksimalno iskoristiti predstojeće mesece da pokaže da integraciju u EU shvata ozbiljno”.

„To uključuje pokretanje debate o ustavnoj reformi, a posebno o izbornim reformama i usvajanju pravosudnih reformi“, naglasio je on.

BiH treba izmeniti Ustav kako bi bio u skladu sa zahtevima za članstvo u EU, kao što su to učinile i druge zemlje kandidati, obrazložio je on, objašnjavajući da to znači „potpuno poštivanje presuda Evropskog suda za ljudska prava i osiguranje jednake zastupljenosti u zemlji za sve“.

„To takođe znači obezbeđenje funkcionalnosti državnih institucija, kako bi bile u stanju da efikasno učestvuju u donošenju odluka u EU i da sprovode pravne tekovine EU“, dodao je on, ističući da je „ovo ambiciozan zadatak koji se ne može odlagati.”

Ova „teška i osetljiva“ reforma zahteva „konstruktivan angažman svih političkih lidera da bi ona uspela“, rekao je Varhelyi, dodajući da je Međuagencijska radna grupa BiH koja raspravlja o izborno-ustavnim reformama „prvi korak u dobrom smeru“.

Što se tiče vladavine zakona, Varhelyi je primetio da se očekuje nekoliko reformi u vezi sa integritetom pravosuđa, posebno izmene zakona o najvišim pravosudnim institucijama u BiH, Visokom sudskom i tužilačkom savetu, kao i u vezi sa sukobom interesa i javnim nabavkama.

„Ovaj paket zakona odnosi se na usklađivanje sa pravnom tekovinom EU i sprečavanje korupcije. Očekujemo da ga podrže sve strane da pokažu da su ozbiljne u ispunjavanju svojih obaveza“, rekao je evropski komesar.

„Da bi napredovali na putu EU, politički lideri takođe treba da zaustave negativnu retoriku i poricanje ratnih zločina i genocida, što je neprihvatljivo“, rekao je Varhelyi.

Naglasio je da je „budućnost Bosne i Hercegovine u EU kao jedinstvena, ujedinjena i suverena zemlja“.

„Retorika podele proteklih meseci treba da prestane. Politički predstavnici moraju se fokusirati na preko potrebne reforme da bi se oporavili od pandemije i na promene koje građani Bosne i Hercegovine očekuju“, rekao je.