Put grčke ekonomije ka nivou ulaganja

Put grčke ekonomije ka nivou ulaganja

Neki analitičari predviđaju izlazak Grčke iz statusa “smeća”. Put da se grčke obveznice vrate u regularne tokove i takozvani „investicioni razred“ već je započeo, što je vidljivo i unapređenjem zemlje od strane S&P Global pre nekoliko dana, kao i od unapređenja grčkih perspektiva na „pozitivne ” od DBRS-a. Projekt „Hercules“, kreiran radi rešavanja problema sa crvenim kreditima banaka, rejting agencije su shvatile kao važan i neophodan korak u naporima zemlje da poglavlje krize ostavi za sobom. Ipak, potrebne su stope rasta iznad sadašnjih 2%, da se Grčka na tržištu obveznica više ne smatra smećem.

Vredno je napomenuti da se sledećeg aprila obeležava deseta godišnjica smanjenja rejtinga Grčke na status „smeća“, što je dovelo do isključenja zemlje sa tržišta obveznica i zlaska Međunarodnog monetarnog fonda, Evropske komisije i Evropske centralne banke sa prvim paketom za spas ekonomije. Deceniju kasnije, Moodi’s Grčku i dalje rangira za četiri stepena ispod nivoa ulaganja (u B1). U isto vreme, S&P i Fitch ocenjuju grčke obveznice sa BB-, odnosno tri stepena nižim od BBB-, što predstavlja prag za izlazak iz statusa „junk“ i prelazak na nivo investicija.

S prinosom obveznica na međunarodnom nivou istisnutim na istorijski niske nivoe i s obzirom da je Atina uspela da se zadužuje po čak negativnim kamatama, moglo bi se pomisliti da su ocene agencija za kreditni rejting nepotrebne. Povratak Grčke u kategoriju investicija biće važan korak za zemlju, a istovremeno će omogućiti Evropskoj centralnoj banci da uključi grčke obveznice u novu fazu programa kvantitativnog olakšavanja (KE) za koji se smatra da je neophodan za podršku evropskoj ekonomiji u sadašnjem periodu usporavanja. / ibna