Putovanje preko Adrianoupolisa

Putovanje preko Adrianoupolisa

U utorak se moglo primetiti intenzivno kretanje izbeglica širom Adrianoupolisa, a većina njih direktno je stigla u područje Pazarkule preko Kastaniesa. Dolaze autobusima, taksijima i automobilima kako bi došli do nulte tačke granice u nadi da će preći na drugu stranu. U turskim medijima kruže izjave ministra unutrašnjih poslova Sulejmana Sojlua da je više od 136.000 izbeglica i imigranata prešlo u Grčku. Turski mediji također emituju slike, moguće i arhivske, na kojima se vidi kako izbeglice prelaze u Grčku čamcima ili plivaju preko granice, održavajući na taj način nade onih na granici.

U selu Doria, koje je nekada bilo centar trgovaca ljudima, sada je postavljen šatorski kamp s ljudima koji jasno govore da će pokušati preći granicu. S druge strane se vide grčki vojnici kako patroliraju gotovo na svakih 100 metara, dok grčka policija čuva celu granicu pomoću patrolnih džipova.

U delti Evrosa postoji mnoštvo izbeglica i imigranata koji Grčku vide kao „slabu tačku“ i pokušavaju preći granicu, do sada bez većeg uspeha.

Ali, najveća koncentracija izbeglica može se naći na drugoj strani Kastanija. Većina ih je poreklom iz Afganistana, Irana, a nešto manje iz Sirije. Stižu u ovo područje kako bi na duže vreme i ostali tu.

„Želimo da se hiljade ljudi okupe kako bismo mogli preći granicu, a da nas oni ne zaustave“, kaže nam jedan mladić iz Avganistana.

Drugi Afganistanac veruje drugačije, te nam je otkrio da ima svoj plan prelaska granice. “Sačekaću neko vreme dok se smanje gužve, a onda ću naći načina da pređem”, kaže on.

Čudesna je činjenica da turska milicija nadzire ta kretanja izbeglica i imigranata bez intervencije; u međuvremenu, u većini slučajeva veliki broj ljudi postavlja privremene kampove u vojnim ili zabranjenim područja!

„Donedavno, ako smo odvezli izbeglicu ili imigranta do blizu granice, trebali smo biti uhapšeni. Naša policija imala je pravo pitati ih imaju li putne dokumente. Ali sada su taksiji prepuni izbeglica i imigranata i ostavljaju ih odmah pored Evrosa“, kaže nam naš taksist.

Međutim, procene govore da se u Adrianoupolisu nalazi najmanje 20.000 izbjeglica i imigranata. I dok neki od njih razumeju situaciju i odlaze, u isto vreme sve više i više ljudi stiže s turskog kopna u nadi da će Grčka u nekom trenutku biti primorana otvoriti svoje granice. / ibna