Rama odobrio Komisiju za prekogranično upravljanje vodama

Rama odobrio Komisiju za prekogranično upravljanje vodama

Vlada Edija Rame promenila je sastav i rad posebnog odbora za prekogranično upravljanje vodama.

Ovaj komitet je odgovoran za upravljanje prekograničnim vodama, upravljanje odnosima sa graničnim državama za te vode, prema albanskom zakonu, međunarodnim sporazumima, konvencijama i protokolima koje je potpisala Republika Albanija.

Prema odluci Vlade, Komisijom će predsedavati zamenik ministra spoljnih i evropskih poslova i uključivaće zamenike ministara Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva turizma i životne sredine, Ministarstva infrastrukture i energetike, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ministarstva odbrane.

Međutim, istom odlukom, Agencija za upravljanje vodnim resursima ima ulogu tehničkog sekretarijata Komisije i organizuje sastanke, planove i nacrt akta u skladu sa relevantnim pitanjima, dok vrši bilo koje druge dužnosti predsedavajućeg Komisije i periodično izveštava premijera o svojim aktivnostima.

Komisija takođe ima pravo da formira pododbore eksperata iz relevantnih oblasti o određenim problemima i pitanjima.

Odluka Vlade dolazi samo nekoliko časova nakon sastanka premijera Edija Rame sa grčkim kolegom Kiriakosom Mitsotakisom./ibna