Raste zabrinutost zbog hiljada aukcija u Grčkoj

Raste zabrinutost zbog hiljada aukcija u Grčkoj

Na tržištu se oseća sve veći strah od aukcija, nakon što bude ukinuta zaštita primarnog prebivališta, kojih bi moglo biti čak i preko 25 000 samo u ovoj godini.

Nadležne institucije jasno su stavile do znanja da novi okvir, koji pokriva i pojedince i preduzeća, ne bi trebalo da uključuje bilo kakvu zaštitu, čak ni primarna prebivališta, što je, čini se, prihvatila i grčka Vlada. Istovremeno, trebala bi da obezbedi likvidaciju imovine dužnika pre nego što započnu pregovori o izmirenju njihovih javnih i privatnih dugova.

Vrijedno je napomenuti da će novi zakon o stečaju biti zasnovan na Direktivi o restrukturiranju Evropske unije o okvirima preventivnog restrukturiranja, oprostu duga i diskvalifikacijama, te merama za povećanje efikasnosti procedura koje se tiču restrukturiranja, nesolventnosti i oprosta duga, usvojenih u ljeto 2019.

Odgovarajuća direktiva trebalo bi da pruži drugu šansu pojedincima koji nisu u mogućnosti da ispune svoje dužničke obaveze, odnosno da im omogući izmirenje dugova ili otplatu duga nakon likvidacije imovine!

Okvir

Uz ove činjenice, ukidanje bilo kakvih ograničenja aukcija nekretnina primenjivaće se univerzalno na sve dužnike, čak i ako se radi o primarnom prebivalištu dužnika, bez obzira na oblast, prihode i depozite. Prve debate o novom Zakonu o stečaju, koji bi trebalo da stupi na snagu najkasnije 1. maja 2020. godine, već su započele.

Cinične izjave vladinih službenika da apsolutna zaštita primarnog prebivališta šteti grčkoj ekonomiji izazvale su snažne reakcije, jer sličan okvir postoji i u drugim zemljama, poput Norveške ili Sjedinjenih Država, pri čemu neki ekonomski analitičari i pravni krugovi izražavaju duboku zabrinutost zbog mogućnosti da situaija u Grčkoj postane onakva kakva je bila u Španiju prethodnih godina! Oko 5000 aukcija već je zakazano za 2020. godinu, a bankarski službenici nagađaju da bi ih moglo dostići 25.000 do kraja ove godine. U međuvremenu, neki krugovi strahuju da bi se aukcijski fenomen mogao povećati u narednih nekoliko godina i mogao bi da dostigne više od 180 000. / Ibna