Razmjena mladih službenika pomaže boljem povezivanju na Balkanu

Razmjena mladih službenika pomaže boljem povezivanju na Balkanu

Program Evropske unije za mlade profesionalce na Zapadnom Balkanu pomaže mladim državnim službenicima iz regiona u izgradnji profesionalnih kapaciteta i pripremu javne uprave za proces pristupanja Evropskoj uniji. Ani Dobra, Trim Berisha, Danilova Stojne-Ivanoski, Jelena Zarić i Snežana Novković borave u BiH na programu regionalne razmjene te će kroz dvije sedmice imati priliku upoznati se s radom javne uprave u BiH, ali, za njih čak i bitnije, upoznati državu, njene stanovnike, kulturu i tradiciju.

Zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u BiH, Khaldoun Sinno, pozdravio je treću generaciju mladih državnih službenika i upoznao ih s radom Delegacije EU u BiH. Razgovarajući s učesnicima, Sinno je naglasio da je, u pogledu procesa EU integracija, ovo jako zanimljiv period za sve zemlje regiona i da je stoga još bitnije intenzivnije raditi sa svim administracijama i podržati njihov rad.

„Evropska unija sa zadovoljstvom učestvuje i promovira ovaj program budući da se radi o regionalnoj saradnji, što je za nas veoma bitno. Ono što vi, kao mladi državni službenici, radite je iznimno bitno – vi učite jedni o drugima i shvatate da se svi susrećete sa donekle sličnim izazovima. Ovaj program ne samo da omogućava profesionalnu razmjenu i napredovanje, već i omogućava stvaranje novih prijateljstava, što je, možda i najbitnije. Uspostavljanje i održavanje prekograničnih prijateljstava je veoma važno za region, pomaže vam da razumijete vaše sličnosti i radite zajedno,“ rekao je Sinno.

Kako je saopšteno iz Delegacije EU u BiH, pet mladih državnih službenika, različitih profesija i profesionalnih usmjerenja, predstavili su svoja očekivanja programa, te se složili da je ovo jedinstvena prilika za mlade profesionalnce da razmijene mišljenja i nauče o drugim zemljama.

Sloboda medija, poštivanje osnovnih ljudskih prava, vladavina prava, te konkuretnost i razvoj ekonomija su neki od sličnih izazova s kojima se sve zemlje suočavaju, bez obzira na činjenicu da se nalaze u različitim stadijima procesa integracija, složili su se državni službenici. Zbog toga, regionalna saradnja i razmjena znanja su ključne za savladavanje prepreka i podršku regionu u napredovanju s reformama koje se trebaju intenzivirati za dobrobit mladih ljudi i budućnosti regiona.