Region treba slijediti globalne trendove, ali ostati fokusiran na razvoj EU i eurozone

Region treba slijediti globalne trendove, ali ostati fokusiran na razvoj EU i eurozone

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) Senad Softić učestvuje u radu 41. sastanka Kluba guvernera regije Centralne Azije, Crnog mora i Balkana, koji je nedavno održan u Istanbulu.

Softić se, kao govornik u prvom panelu, koji je posvećen temi globalnih ekonomskih i finansijskih izgleda, gdje se fokusirao na region Balkana i njegove perspektive. Uz ključnu poruku da region treba paziti na globalne tokove, ali da fokus mora biti EU i kretanja u eurozoni, Softić se posebno osvrnuo na teme eurizacije, provođenja reformi i izgradnje otpornijih finansijskih sistema.

Pojašnjavajući pitanje fokusiranja na EU, Softić je istakao da je EU glavni trgovački partner većini zemalja u regionu te da će cijeli region osjetiti ukoliko dođe do usporavanja ključnih privreda u Evropi. Nadalje, cijeli region je jako vezan za euro, bilo kroz uvođenje eura kao zakonskog sredstva plaćanja bilo kroz monetarnu politiku (valutni odbor i sl.). Uz to, bankarski sektor u većini zemalja regiona je u vlasništvu međunarodnih bankarskih grupacija čije su centrale u zemljama EU. „Četvrti razlog je taj što su sve zemlje regiona ili članice EU, ili zemlje kandidati, ili, poput BiH, zemlje potencijalni kandidati. Tako se u cijelom regionu već primjenjuju pravila EU ili se radi na njihovom uvođenju“, naglasio je dr. Softić.

Softić je, takođe, istakao da je teško predvidjeti ekonomske krize, te da svaka država, sama za sebe, ne može puno uticati na vanjsko okruženje, ali da se ipak puno toga može uraditi na unutrašnjem planu. „Svako od nas može u svojoj zemlji uraditi sve što je u njegovoj moći da bismo naše vlastite ekonomije i finansijske sisteme učinili otpornijim na potencijalne šokove“, rekao je Softić dodavši da je ključ za uspjeh kontinuiran rad na provođenju reformi i jačanju sistema u vremenu kad je situacija stabilna.

Kao primjer, Softić je naveo da je potrebno razmatrati ne samo sistemsku stabilnost u našim državama, nego i u susjednim. Pored toga, neophodno je da se centralne banke kontinuirano pripremaju za krizu, te razrađuju moguće scenarije i načine postupanja. „Iako ne možemo predvidjeti krizu, možemo raditi na podizanju otpornosti na nju“, rekao je dr. Softić, uz napomenu da je potrebno obratiti posebnu pažnju na finansijske novitete (FINTECH) i njihove rizike kojima još nije posvećena pažnja.

Pored sesije na kojoj je izlagao Softić, 41. sastanak Kluba guvernera je razmatrao pitanja rukovođenja cetralnim bankama, te komuniciranja centralnih banaka sa ciljem efikasnijeg provođenja monetarne politike.

Klub guvernera regiona Centralne Azije, Crnog mora i Balkana okuplja guvernere i druge visoke zvaničnike iz svijeta monetarne politike i finansija da bi razmijenili mišljenja o aktuelnim temama i daljem unapređenju međusobne saradnje.